Nëntor 2, 2023 | Thursday

Rritje e efiçiencës përmes pakos së Mbështetjes për Energji nga BE-ja

Muajin e kaluar, e mbështetur nga Bashkimi Evropian (BE), Ministria e Ekonomisë prezantoi Masën më të fundit të Pakos së Mbështetjes për Energji. Kjo nismë, e fokusuar veçanërisht në pajisjet dhe teknologjitë e ngrohjes, synon të rrisë ndjeshëm efiçiencën e energjisë. Kjo është pjesë e një Pakoje më të gjerë të Mbështetjes për Energji të miratuar nga BE-ja. Objektivi parësor i kësaj pakoje subvencionimi është përmirësimi i komoditetit të amvisërive gjatë sezonit të dimrit duke ulur gjithashtu konsumin e energjisë.

Në bashkëpunim me Alessandro Bianciardi nga Zyra e BE-së në Kosovë, ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, shpalosi një skemë të subvencionimit për të inkurajuar adoptimin e pajisjeve për ngrohje me efiçiencë të energjisë. Kjo përfshin pajisje si pompat e nxehtësisë, kondicionerët me efiçiencë të lartë dhe kaldaja dhe stufa me biomasë.

Komponentët kyç të subvencionit janë si më poshtë:

  • Pompa të nxehtësisë: Një subvencion që mbulon 30% të investimit, i kufizuar në 2,000 euro.
  • Kondicionerë me efiçiencë të lartë: Një subvencion që mbulon 40% të investimit, deri në 400 euro. Veçanërisht, për prindër vetë-ushqyes dhe përfitues të e skemave të ndihmës sociale (kategoritë I dhe II), subvencioni shtrihet deri në 60%, me kufi deri në 550 euro.
  • Kaldaja me biomasë: Subvencioni përfshin plot 70% të investimit, i kufizuar në 1200 euro.
  • Stufa me biomasë: Mbulohet 70% e kostos, e kufizuar në 435 euro. Për prindërit vetë-ushqyes dhe ata që përfitojnë ndihmë sociale (kategoritë I dhe II), mbulimi rritet në 90%, i kufizuar në 560 euro.

Banorët e interesuar për të përfituar nga kjo ofertë duhet të kenë parasysh: afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve online përmes platformës e-Kosova është 22 nëntori 2023. Pas njoftimit, u organizua një event informues me pjesëmarrjen e ministres Rizvanolli, përfaqësuesit të BE-së Bianciardi, deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe specialistëve të fushës.E gjithë ngjarja ofroi një mundësi për publikun që të kërkonin sqarime rreth procesit të aplikimit, të fitonin njohuri rreth metodat efiçiente të ngrohjes, si dhe të mësonin rreth teknikave të kursimit të energjisë elektrike.

Ministria e Ekonomisë, me mbështetjen e palëkundur të BE-së, ka një vizion të qartë: të ndihmojë 20,000 amvisëri në ngritjen e standardeve të tyre të efiçiencës së energjisë. Përpjekja premton jo vetëm një dimër më të ngrohtë për shumë njerëz, por edhe një ulje të prekshme të faturave të energjisë.

Për ta kuptuar mirë Thirrjen Publike dhe kriteret përkatëse të pranueshmërisë, të interesuarit drejtohen në vegzën zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë.