Novembar 2, 2023 | Cetvrtak

Povećanje energetske efikasnosti kroz paket energetske podrške EU

Prošlog meseca, uz podršku Evropske unije (EU), Ministarstvo ekonomije uvelo je najnoviji Paket mera energetske podrške. Ova inicijativa, koja se posebno fokusira na uređaje i tehnologije za grejanje, ima za cilj značajno povećanje energetske efikasnosti. Ona je deo šireg paketa energetske podrške koji je odobrila EU. Primarni cilj ovog paketa subvencija je povećanje komfora domaćinstava tokom zimske sezone, a istovremeno i smanjenje potrošnje energije.

U saradnji sa Alesandrom Bjankiardijem iz Kancelarije EU na Kosovu, ministarka ekonomije Artane Rizvanoli je predstavila šemu subvencija za podsticanje usvajanja energetski efikasne opreme za grejanje. Ovo uključuje uređaje kao što su toplotne pumpe, klima uređaji visoke efikasnosti, kotlovi i peći na biomasu.

Ključne komponente subvencije su sledeće:

  • Toplotne pumpe: Subvencija koja pokriva 30% investicije, ograničena na 2.000 evra.
  • Visokoefikasni klima uređaji: subvencija koja pokriva 40% investicije, do 400 evra. Posebno, za samohrane roditelje i korisnike programa socijalne pomoći (kategorije I i II), subvencija se proteže do 60%, sa gornjom granicom od 550 €.
  • Kotlovi na biomasu: Subvencija obuhvata izdašnih 70% investicije, ograničeno na 1.200 €.
  • Gorionici na biomasu: 70% troškova je pokriveno, ograničeno na 435 €. Za samohrane roditelje i one koji koriste socijalnu pomoć (kategorije I i II), ona se povećava na 90%, maksimalno 560 €.

Građani koji žele da iskoriste ovu ponudu treba da imaju na umu sledeće: krajnji rok za podnošenje aplikacija preko Interneta putem platforme e-Kosova je 22. novembar 2023. Nakon objavljivanja, organizovan je informativni forum. U njemu su aktivno učestvovali ministarka Rizvanoli, predstavnik EU Bjankiardi, poslanici Skupštine Kosova i stručnjaci na terenu. Forum je pružio priliku građanima da traže pojašnjenja o procesu prijave, stekne uvid u efikasne metode grejanja i nauče o tehnikama uštede električne energije.

Ministarstvo privrede, uz stalnu podršku EU, ima jasnu viziju: da pomogne 20.000 domaćinstava u podizanju standarda energetske efikasnosti. Taj poduhvat za mnoge obećava ne samo topliju zimu, već i osetno smanjenje računa za energiju.

Za sveobuhvatno razumevanje Javnog poziva i pratećih kriterijuma podobnosti, zainteresovani se upućuju na zvanični link Ministarstva privrede.