Nëntor 2, 2023 | Thursday

Granit Sadiku: Fuqizimi i të rinjve ruralë përmes aktivizmit

Dhjetë vjet më parë, Granit Sadiku, i lindur në vitin 1992 në fshatin Balaj të Ferizajt, mori pjesë në një punëtori për angazhimin e të rinjve dhe aktivizmin qytetar. Kjo punëtori fokusohej në ndikimin transformues që të rinjtë mund të kenë në komunitetet e tyre.

Kjo përvojë e frymëzoi Granitin dhe vullnetarë të tjerë për të krijuar Rin’ON, një organizatë dinamike rinore që mbush hendekun mes aspiratave globale dhe veprimeve lokale. Rin’ON me seli në Ferizaj filloi si grup informal që u formalizua si organizatë joqeveritare në vitin 2017.

Emri Rin’ON rrjedh nga fjala “rinia” dhe “ON” (ndezur), që nënkupton angazhimin.

Një vështrim i përciptë në ueb faqen e tyre zbulon një bollëk aktivitetesh që përfshijnë nisma mjedisore, sporte, arte dhe udhëtime në natyrë që targetojnë grupmosha të ndryshme. Veçanërisht, këto aktivitete përfshijnë kryesisht të rinj nga zonat rurale të Ferizajt, një rajon ku aktivizmi qëndron shpesh nën hijen e aktiviteteve në qendër të qytetit.

“Janë me dhjetëra aktivitete që kanë pasur ndikim të madh”, tha Graniti.

Për të, aktivizmi ka qenë transformues. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Balaj, ku nocionet e komunitetit dhe angazhimit qytetar ishin koncepte të panjohura.

“Kur mësova për angazhimin e qytetarëve dhe efektin e tij në komunitet, ishte një moment kyç në zbulimin e vetvetes”, reflekton ai.

Graniti thekson se teksa zonat urbane, veçanërisht kryeqyteti, shpesh janë të mbushura me aktivitete, të rinjtë ruralë përballen me sfida për të marrë pjesë.

“Pengesat – udhëtimi, lejet e familjes, siguria në rrugë, ndër faktorë të tjerë – pengojnë përfshirjen e tyre”, shpjegon ai. “Kjo është arsyeja pse është vendimtare të angazhohemi në këto fusha dhe të nxitim zhvillimin e tyre personal”.

Gjatë viteve, Graniti ka kultivuar një rrjet aktivistësh që e kuptojnë thelbin e aktivizmit qytetar dhe e njohin rëndësinë e të qenurit agjentë të ndryshimit në komunitet.

Një aktivitet me ndikim të veçantë, siç theksoi Graniti, kanë qenë mbrëmjet e filmit të organizuara në Ferizaj. Këto evente, ku shfaqen filma të shoqëruar me diskutime, janë veçanërisht domethënëse duke pasur parasysh se Ferizajt i mungon kinemaja.

Iniciativa të tilla kanë mbledhur shumë vullnetarë të etur për të kontribuar. Graniti beson se një grup më i madh mund të ushtrojë më shumë presion mbi institucionet komunale.

Për më tepër, Rin’ON ka udhëhequr iniciativa si Java e Vullnetarizmit, programet e përfshirjes për fëmijët me Sindromën Down, fushata vetëdijesimi dhe evente për mbledhjen e fondeve.

Rritja e përshpejtuar personale e Granitit përmes aktivizmit gjithashtu i ka lejuar të dëshmonte zhvillimin e të tjerëve në këtë fushë. Nga përpjekjet e Rin’ON, në Ferizaj kanë lulëzuar grupe të tjera të angazhimit të komunitetit. Shumë prej këtyre vullnetarëve madje i kanë ftuar t’iu bashkohen partive politike lokale ose janë bërë anëtarë të kuvendit komunal.

“Ndikimi është i prekshëm. Për vendimmarrësit, numrat kanë rëndësi dhe është e dukshme kur ata angazhohen të na mbështesin”, tha ai.

Së fundmi, Graniti udhëhoqi një projekt të quajtur Rri’ON, i financuar nga “Granti për Vullnetarizëm” nga Qendra e Burimeve për Shoqërinë Civile në Kosovë dhe bashkë-sponsorizuar nga Bashkimi Evropian në Kosovë dhe Ambasada e Suedisë në Prishtinë. Ky projekt solli përfshirjen e 40 të rinjve nga Balaj që punonin në projekte të bazuara në komunitet. Graniti e percepton këtë si një mundësi për të decentralizuar aktivizmin nga mjediset urbane në ato rurale.

Objektivi i programit është të pajisen të rinjtë e fshatit me njohuri, vlera dhe shkathtësi përmes aktiviteteve të ndryshme, duke vënë theksin në të menduarit kritik, komunikim dhe udhëheqje.

“Të rinjtë do të kenë një mundësi të identifikojnë dhe trajtojnë problemet e komunitetit, duke ndihmuar kështu në zgjidhjet ose të paktën në zbutjen e problemeve,” tha Graniti.

Qëllimi përfundimtar? Sadiku parashikon një të ardhme ku grupe të fuqishme rinore ekzistojnë në çdo fshat, duke siguruar që më shumë të rinj t’i kuptojnë të drejtat dhe potencialin e tyre.

“Nëse çdo fshat nxit grupe të fuqizuara, ne mund të sjellim ndryshime të rëndësishme në të ardhmen”, përfundon ai.