Shfletoni publikimet tona të fundit.

Tb Component Image

Latest publication

Shengeni: Porta juaj për lëvizjen e lirë në Evropë

Feb 2024

Download PDF
Cards books

Zona e Shengenit

Feb 2024
Cards books

A mundet shpëtimi të vijë nga HI-ja? Rimëkëmbje e drejtë, e gjelbër dhe digjitale nga COVID-19

Jul 2023
Cards books

Mbështetja e BE-së për Sektorin e Energjisë në Kosovë

Apr 2023
Cards books

Ngritjes së Kapaciteteve për Arsimin e Lartë

Feb 2023
Cards books

Rritja e kapaciteteve në fushën e arsimit profesional

Feb 2023
Cards books

Lëvizshmëria ndërkombëtare e kreditit

Feb 2023
Cards books

Rritja e kapaciteteve në fushën e sportit

Jan 2023
Cards books

Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e rinisë

Jan 2023
Cards books

Kosova* në rrugën e saj evropiane

Oct 2022