Janar 16, 2019 | Wednesday

EUICC në Mitrovicë të Veriut mbajti një diskutim të mëngjesit me përfaqësuesit e NGO ‘Synergy’

Ngjarja e parë për këtë vit në Qendrën Informative dhe Kulturore të Bashkimit Evropian – EUICC në Mitrovicë të Veriut ishte mbajtja e një diskutimi dhe bisede me përfaqësuesit e Organizatës Joqeveritare ‘Synergy’.

Miodrag Danqetoviq dhe Filip Radovanoviq treguan për të interesuarit në audiencë benefitet e vullnetarizmit gjatë moshës rinore, punën në komunitet dhe shoqëri dhe se si ata që angazhohen në punë vullnetare mund të ndikojnë në vendimmarrje.

3-3-1

2-1-1