Januar 16, 2019 | Sreda

Jutro sa Miodragom Dančetovićem i Filipom Radovanovićem

Prva aktivnost Informativnog i kulturnog centra Evropske unije u Severnoj Mitrovici u Novoj godini bila je jutarnja diskusija sa predstavnicima NVO Sinergija.

Miodrag Dančetović i Filip Radovanović predstavili su prednosti omladinskog volonterizma i aktivizma  u zajednici i kako mladi mogu uticati na donošenje odluka.

2 (1)

3 (3)