Maj 21, 2024 | Tuesday

Një zë për të heshturit: Programi i K2.0 për mentorim dhe bashkëpunim

Nga: Luca Tesei Li Bassi, Menaxher i Programit në Kosovo 2.0

Kosovo 2.0 është një revistë e pavarur multimediale me bazë në Prishtinë, e dedikuar për krijimin e një gazetarie të fuqishme dhe pa kompromis, e cila amplifikon përvojat e qytetarëve, shpjegon realitete komplekse, ofron kontekst dhe provokon bashkëbisedim. Me mbështetjen e BE-së, projekti ynë “Diversifikimi i Zërave në Gazetari” synon të promovojë pluralizmin mediatik në Kosovë duke adresuar hendekët në informacion në peizazhin mediatik të vendit.

*Imazh i prodhuar nga K2.0 si material për thirrjen për blogje

Nëpërmjet iniciativës sonë, ne ofrojmë trajnime dhe financime për mediat e vogla dhe lokale dhe organizatat e shoqërisë civile (OSHC) që realizojnë prodhime mediatike, duke rritur qëndrueshmërinë e tyre financiare dhe kapacitetin për t’u shërbyer komuniteteve të tyre lokale me përmbajtje mediatike me cilësi të lartë. Ne gjithashtu fokusohemi në ngritjen e besimit dhe njohurive për mediat mes audiencës së re, duke e hapur redaksinë dhe botimin tonë për zhvillimin dhe publikimin e përmbajtjes në bashkëpunim.

Për më tepër, ne drejtojmë një program intensiv të bursave të krijuar për të fuqizuar gazetarët e rinj dhe aspirantë, duke ua mundësuar të zhvillojnë zërat e tyre dhe të adresojnë në mënyrë efektive çështje të raportuara më pak por me rëndësi të lartë sociale. Veç kësaj, ne kontribuojmë në bashkëbisedim progresiv dhe me qytetarin në qendër në Kosovë përmes prodhimeve tona multimediale.

*Imazh i prodhuar nga K2.0 si material për thirrjen për bashkëpunime

Nëpërmjet programit tonë të granteve për media, ne mbështesim në mënyrë specifike një sërë projektesh multimediale që synojnë adresimin e nevojave të paplotësuara të qytetarëve të zakonshëm, veçanërisht atyre jashtë kryeqytetit. Projektet përfshijnë iniciativa multimediale që promovojnë transparencën dhe llogaridhënien në komunat e Kamenicës, Ranillugut dhe Novobërdës; audio dhe video reportazhe në gjuhën serbe dhe shqipe që mbulojnë drejtësinë sociale, të drejtat e njeriut dhe grupet e margjinalizuara në veri të Kosovës; përpjekje gazetareske kundër dezinformimit dhe transparencës në rajonin e Ferizajt; prodhimin e publikimeve audio dhe braille për të mbrojtur të drejtën e informimit për komunitetin e verbër të Kosovës; si dhe krijimin e përmbajtjes me pjesëmarrje, inovative dhe të nivelit bazë në fshatin Llukar dhe rrethina.

Nëpërmjet prodhimit të blogut tonë, autorët e të cilit janë një grup me diversitet i shkrimtarëve të rinj, ne jemi në gjendje të paraqesim këndvështrime bindëse mbi peizazhin emocional dhe politik të Kosovës. Autorët e blogut tonë hedhin dritë mbi sfidat e ndryshme me të cilat ballafaqohet Kosova, që përfshijnë të drejtat e punëtorëve, arsimin, migrimin, degradimin e mjedisit, të drejtat LGBTI+ dhe më shumë. Siç thotë redaktorja e K2.0, Aulonë Kadriu, “Ajo që vlerësoj në lidhje me këtë program është se ai e vlerëson aftësinë e të rinjve dhe të rejave për të shprehur këndvështrimet e tyre, duke i vlerësuar si anëtarë aktivë të shoqërisë sonë, të cilët mund të analizojnë në mënyrë kritike atë që shpaloset në mjedisin e tyre. Një aspekt i jashtëzakonshëm i blogerëve tanë është aftësia e tyre për të adresuar një sërë çështjesh përtej asaj që mund të pritet të jetë me interes për të rinjtë, duke përfshirë fusha si sistemi shëndetësor dhe infrastruktura.”

*Imazh për blogun e titulluar Nga Shtypi i Tabuve tek ai i Tabolidëve, të publikuar në K2.0 

Nëpërmjet këtij projekti, ne vazhdojmë të investojmë në mbështetjen e gazetarisë cilësore, me interes publik, duke nxitur të kuptuarit dhe besimin në funksionin e domosdoshëm demokratik të gazetarisë së pavarur midis profesionistëve të gazetarisë, medias dhe publikut.