Prill 28, 2023 | Friday

Projekte të reja ndërkufitare për Tranzicionin e Gjelbër dhe Punësimin të financuara nga BE-ja

Mali i Zi dhe Kosova i bashkojnë forcat – sërish – për të trajtuar disa nga çështjet më urgjente në rajon. Të dyja vendet kanë ndarë fonde për 10 projekte inovative që do të promovojnë gjithçka, nga nismat miqësore me mjedisin dhe mundësitë e punësimit deri te përfshirja sociale, turizmi dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore. Programi ka pranuar 3.2 milionë euro financim dhe bashkë-financim, duke e bërë atë një nga investimet më të rëndësishme në historinë e rajonit.

Nëpërmjet përpjekjeve të tyre kolektive, vendet po i rrëzojnë barrierat dhe po gjenerojnë mundësi të larmishme dhe emocionuese për rritje dhe zhvillim. Qoftë përmes ndërtimit të infrastrukturës së qëndrueshme, krijimit të perspektivave të reja të punësimit, apo ruajtjes së trashëgimisë së paçmueshme kulturore të rajonit, këto dhjetë projekte të jashtëzakonshme do të sjellin ndikim transformues në komunitetet lokale. Programi IPA i bashkëpunimit ndërkufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi tashmë ka sjellë përfitime të shumta për qindra qytetarë që jetojnë në zonën kufitare. Falë financimit bujar të siguruar nga BE-ja, janë zbatuar disa projekte me ndikim, duke e transformuar pozitivisht jetën e atyre që jetojnë në rajon.

Komunat e Gjakovës dhe Deçanit janë shembuj të shkëlqyeshëm të ndikimit pozitiv të këtij bashkëpunimi. Komuna e Gjakovës ka qenë vendimtare për zhvillimin e impiantit të riciklimit, duke ofruar mbështetje dhe resurse të paçmueshme për të siguruar ndërtimin e tij të suksesshëm. Ky projekt do të luajë rol krucial në promovimin e praktikave të menaxhimit të qëndrueshëm të mbeturinave, duke krijuar një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm për banorët.

Falë programit IPA për bashkëpunim ndërkufitar, Deçani ka siguruar një shtëpi të re për blegtorët malorë në Bjeshkët e Belegut. Kjo nismë ka ofruar mbështetje kyçe për komunitetin blegtor vendas, duke ua mundësuar të vazhdojnë mënyrën e tyre tradicionale të jetesës në male. Po ashtu, zhvillimi i 200 km shtigje të reja për ecje, çiklizëm, ecje në borë dhe skijim, në partneritet me komunën malazeze të Andrijevicës, padyshim që do të shërbejë si nxitje e rëndësishme për sektorin e turizmit të rajonit.

Për më tepër, projekti po ofron edhe trajnime dhe pajisje për dhjetëra familje të angazhuara në turizëm, duke u ndihmuar të rrisin cilësinë e shërbimeve të tyre dhe duke promovuar trashëgiminë unike kulturore të rajonit.

Përmes këtyre nismave, bashkëpunimi ndërkufitar ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës po nxit ndryshime pozitive në rajon, duke krijuar mundësi të reja për zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje ekonomike.