Mars 4, 2022 | Friday

Gratë në shkencë

Në ditën ndërkombëtare të grave në shkencë, Bashkimi Evropian realizoi një video fushatë, duke nderuar gratë dhe vajzat kosovare në shkencë.