Novembar 9, 2023 | Cetvrtak

Priča o TechPark-u Pristina – prvom tehnološkom parku na Kosovu, centru za IKT obrazovanje, inovacije, saradnju i rast

Pripremila: Vjolca Čavoli, izvršni direktor, STIKK

Od februara 2021, STIKK realizuje projekat STAR UP koji finansira Evropska unija, a koji je osmišljen da podrži ubrzanje 25 startapova koji su već prošli fazu inkubacije i spremni su za dalji rast. Kroz projekat STAR UP, STIKK je uspeo da TechPark Pristina učini potpuno funkcionalnim u septembru 2023. god.

Zahvaljujući velikodušnom grantu Evropske unije od pola miliona evra, STIKK je uspostavio najsavremeniji i inovativni prostor u okviru TechPark-a Pristina, isključivo posvećen startapovima. Učesnicima 25 startapova, garantuje se dvogodišnji zakup u TechPark-u. Tokom ovog perioda, oni će imati koristi od prilagođenog programa konsultacija, programa obuke i mentorstva. Projekat takođe omogućava aktivnosti koje imaju za cilj širenje njihovih usluga ili proizvoda na međunarodnom nivou, uključujući posete nacionalnim i međunarodnim konferencijama i međusobne angažmane.

Nakon svog osnivanja 2008. godine, Kosovsko udruženje za informacione i komunikacione tehnologije (STIKK) imalo je ključnu ulogu u brzoj evoluciji lokalnog IKT sektora. Prepoznajući rastući potencijal sektora, STIKK je tokom godina prepoznao potrebu za početnim inkubatorom, što je dovelo do osnivanja Inovacionog centra Kosova (ICK).

Kako je IKT pejzaž nastavio da cveta, STIKK je sprovodio godišnje procene kroz IT barometar, bacajući svetlo na sve veću potražnju za sektorskom podrškom. Međutim, postalo je očigledno da postojeće inicijative, uključujući ICK, nisu dovoljne da zadovolje rastuće potrebe industrije.

Opsežna istraživanja, konsultacije sa regionalnim partnerima i dijalozi sa vladinim akterima otkrili su jedinstvenu priliku. STIKK je uočio da je Kosovo jedina zemlja u regionu i EU bez namenskog tehnološkog parka.

U značajnoj prekretnici u 2017. godini, STIKK je uspešno pregovarao sa Ministarstvom trgovine i industrije o uslovima za osnivanje TechPark-a Pristina, strateški lociranog u selu Brnica u blizini Prištine. Ovo dostignuće označilo je početak pregovora sa zainteresovanim stranama i donatorima, sa ciljem da se odgovori na uslove za izgradnju parka.

Ovo putovanje je označilo početak prvog tehnološkog parka na Kosovu, zamišljenog kao centralno čvorište za IKT inovacije, saradnju i rast. STIKK ostaje posvećen negovanju okruženja u kojem cela IKT zajednica može da komunicira, inovativne ideje mogu da cvetaju, a i startapovi i etablirani biznisi mogu da sarađuju neometano.

Nakon prepoznavanja potrebe za namenskim tehnološkim parkom na Kosovu, STIKK je preuzeo da uspostavi ugovorni odnos sa Ministarstvom trgovine i industrije i Ministarstvom ekonomije za izgradnju TechPark-a Pristina.

Projekat je planiran u tri faze, pri čemu su grubi radovi, preuređenje objekta, adaptacija zgrade i završetak radova predviđeni planom izgradnje. Međutim, projekat se suočio s značajnim izazovima, uključujući promene u vladi i razorni uticaj pandemije COVID-19. Iako je prvobitno bio planiran za završetak do kraja 2020. godine, ugovor s izvođačem na kraju je potpisan 2022. godine, što je dovelo do završne faze izgradnje.

Uprkos kašnjenjima i preprekama, STIKK je, u saradnji sa svim zainteresovanim stranama, uspešno prešao prepreke i završio TechPark Pristina u septembru 2023. god. Objekat je sada u funkciji, označavajući značajnu prekretnicu za IKT zajednicu na Kosovu. Izazovi sa kojima se suočavao na tom putu samo su ojačali posvećenost stvaranju uspešnog centra za inovacije i saradnju.

Prepoznajući značajnu ulogu Evropske unije kao jednog od najvažnijih donatora u ukupnom razvoju Kosova, uticaj na IKT sektor je posebno vredan pažnje. Neprekidna podrška EU, vidljiva kroz različite finansirane projekte koji imaju za cilj osnaživanje mladih i podsticanje IKT rasta, odigrala je ključnu ulogu.

Naročito najnovija podrška EU koja je direktno doprinela puštanju u rad TechPark-a Pristina, omogućena kroz projekat STAR UP koji realizuje STIKK. Inicijativa STAR UP ima za cilj da podstakne ekonomiju Kosova negovanjem strukturiranog rasta perspektivnih IKT startapova, omogućavajući im da konkurišu na globalnom nivou i pružaju inovativne usluge. Ova podrška se proteže i van lokalnog tržišta, dostižući i EU i globalne arene.

Projekat STAR UP ne samo da je u skladu sa posvećenošću EU kontinuiranom razvoju IKT sektora na Kosovu, već i pozicionira TechPark Pristina kao jedinstven prostor koji nudi profesionalne usluge, modernu infrastrukturu i efektivnu promociju za IKT startapove i kompanije.

Sve u svemu, Evropska unija se ističe kao značajan podržavalac kosovskog IKT sektora, doprinoseći njegovom održivom razvoju. Izražavamo našu zahvalnost za pozitivnu saradnju i transformativni uticaj investicija EU na IKT pejzaž na Kosovu.

Od februara 2021. STIKK aktivno realizuje projekat STAR UP, transformativnu inicijativu osmišljenu da podrži ubrzanje 25 startapova koji su već prošli fazu inkubacije i spremni su za dalji rast.

Zahvaljujući velikodušnom grantu Evropske unije od pola miliona evra, STIKK je uspostavio najsavremeniji i inovativni prostor u okviru TechPark Pristina, posvećen isključivo startapovima. Ovaj prostor, u potpunosti opremljen sredstvima iz EU, ne samo da obezbeđuje osnovne uslove za rad kao što su stolovi, stolice i prostori za sastanke, već i osigurava da su startapovi opremljeni najsavremenijim IT resursima, uključujući laptopove, monitore i opremu za konferencijske pozive. Prostor za rekreaciju, sa stolom za stoni tenis, dodaje živopisnu notu radnom okruženju.

Učesnicima startapova, ukupno 25, garantuje se dvogodišnji zakup u TechPark-u. Tokom ovog perioda, oni će imati koristi od prilagođenog programa konsultacija, obuka i mentorstva. Projekat takođe omogućava aktivnosti koje imaju za cilj proširenje njihovih usluga ili proizvoda na međunarodnom nivou, uključujući posete nacionalnim i međunarodnim konferencijama i međusobne angažmane.

Značajno je što će 15 od 25 startapova imati priliku da dobije grantove u vrednosti od oko 10.000,00 evra svaki, koji će delovati kao katalizatori njihovog kontinuiranog rasta.

Ova inicijativa obezbeđuje da mladi pojedinci koji ulaze u oblast IKT imaju neuporedive mogućnosti za razvoj. Osim fizičkih resursa, STIKK-ova stalna podrška, u kombinaciji sa interakcijom sa etabliranim preduzećima u okviru TechPark-a, pozicionira ove mlade talente za uspeh na domaćem i međunarodnom tržištu.

Poslednjih godina, potražnja za IKT veštinama se pojavila kao presudna sila u svim industrijama na Kosovu, preoblikujući pejzaž tržišta rada. Mladi pojedinci opremljeni IKT veštinama imaju izrazitu prednost, jer poslodavci traže talente sa tehnološkim sposobnostima. Njihovo učešće u IKT sektoru nije samo ključno za budućnost industrije, već donosi i sveže perspektive, inovativne ideje i prilagodljivost tehnologijama koje se razvijaju.

Mladi koji su aktivni pioniri u korišćenju IKT-a, postaju ključni pokretači u dinamičnoj industriji koja se brzo razvija. Iako je njihov angažman u IKT-u obećavajući, izazov leži u podsticanju njihove motivacije za korišćenjem tehnologije u svrhu pozitivnih promena. Nacionalne političke institucije, regulatorna tela, vlada i civilno društvo mogu odigrati ključnu ulogu u prepoznavanju i promovisanju ubrzanog korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija u strategijama razvoja.

Čvrsto verujemo da IKT predstavlja više od skupa veština—to je prilika za vlade da podstiču socio-ekonomski razvoj. Iskorištavanjem moći IKT-a, možemo da unapredimo obrazovanje, opremimo mlade veštinama neophodnim za ekonomiju zasnovanu na znanju i obezbedimo obilje mogućnosti za karijeru u samom IKT sektoru.

Kako svet postaje sve više međusobno povezan i vođen tehnologijom, mladi, naoružani IKT veštinama, spremni su da oblikuju budućnost. Njihovo eksplicitno uključivanje u razvojne strategije nije samo suštinsko već i transformativno, obezbeđujući da se koristi od IKT-a protežu dalje od individualnih karijera do šireg prosperiteta našeg društva.