Novembar 21, 2016 | Ponedeljak

Mere energetske efikasnosti, vredna investicija EU

Bolnice za internu medicinu i hirurške klinike u Prištini su daleko bolje pripremljene za nadolazeću zimu. Spoljna toplotna izolacija, nova stolarija, vodootporan kroz su samo neke od mera energetske efikasnosti koje su realizovane u okviru projekta koji finansira EU pod nazivom ,,Mere energetske efikasnosti u školama i bolnicama na Kosovu“. Radovi na poslednja dva objekta, odnosno dve bolnice, su privedeni kraju u avgustu 2016. godine.

Svrha ovog važnog projekta započetog pred kraj 2012. godine je sprovođenje mera energetske efikasnosti u 63 postojećih škola u različitim opštinama na Kosovu i u 2 bolnice u Prištini. Mere energetske efikasnosti omogućuju racionalnije korišćenje energije i imaju za cilj mere poboljšanja u najširem smislu te reči (spoljna termoizolacija objekata, zamena postojeće stolarije, termalna i hidroizolacija, itd); grejne, električne sisteme i sisteme rasvete, sisteme za kontrolu ventilacije i uvođenje obnovljivih izvora energije, poput solarnih panela za zagrevanje vode.

Sa druge strane, cilj ovog projekta je bilo merenje učinka (u trajanju od godinu dana) realizovanih mera energetske efikasnosti u školskim i bolničkim objektima. Proračuni utrošene energije u 53 škole su pokazali da postoje konkretne prednosti u ekološkom i ekonomskom smislu, poput godišnje godišnje uštede u visini od otprilike 62%. Takođe, emisije ugljen-dioksida su smanjene za 60%, a nakon 7,26 godina se dolazi do pozitivne nule u smislu troškova.

Ove škole i bolnice su ranije bili veliki potrošači i nisu imali osnovne uslove komfora. Sprovedene mere energetske efikasnosti su u značajnoj meri pospešili zdravlje, komfor i produktivnost okruženja za učenje u školama i kvalitet vazduha u bolnicama.

Smanjenje potrošnje energije i korišćenja fosilnih goriva u ovim objektima će direktno pružiti podršku Kosovu u realizaciji sveobuhvatne strategije u oblasti energetike i jačanju mera za korišćenje obnovljivih izvora energije. Implementacija navedenih mera će pomoći vlastima Kosova da ispune svoj cilj i smanje potrošnju energije za 9% do 2018. godine.

Ukupna vrednost ovog projekta je približno 17 miliona evra.

Luiđi Bruza (Luigi Brusa)

Šef Odseka za saradnju- Kancelarija EU na Kosovu/Kancelarija specijalne predstavnice EU