Novembar 15, 2023 | Sreda

Zelena energija u fokusu

Mese oktobar je obeležilo mnoštvo aktivnosti koje naglašavaju napore EU u promovisanju i podržavanju zelene tranzicije na Kosovu. Pokrenute su nove inicijative koje imaju za cilj da podrže zelenu tranziciju kroz partnerstva, obrazovanje i saradnju sa zainteresovanim stranama iz javnog i privatnog sektora, kao i sa medijima.

Dana 12. oktobra, pokrenut je projekt koji finansira EU pod nazivom „Cirkularna ekonomija za zelenu tranziciju na Kosovu“, s vizijom doprinosa prelasku Kosova na cirkularnu ekonomiju jačanjem civilnog društva kako bi uticalo na reformu politike. Projekt će blisko sarađivati s građanima, uključujući ih kao zagovornike cirkularne ekonomije, s ciljem promovisanja cirkularnih praksi, smanjenja otpada i zagovaranja održivog upravljanja resursima. S obzirom na viziju i ciljeve Evropskog zelenog dogovora, projekt „Cirkularna ekonomija za zelenu tranziciju na Kosovu“ će usmeriti svoje napore ka stvaranju zelenijeg, otpornijeg i održivijeg Kosova.

Nedelja zelene diplomatije je sa druge strane obuhvatila nekoliko aktivnosti, rad sa ključnim zajednicama i zainteresovanim stranama koje mogu pomoći u podsticanju i prilagođavanju zelenih načela za održiviju budućnost.

Radionica sa medijskim stručnjacima, organizovana u saradnji sa lokalnom organizacijom na nivou zajednice, EcoZ održana je 26. oktobra u hotelu Sharri u Prevalcu. Počela je uvodnom rečju ambasadora Sunjoga, koji je istakao značaj pravedne tranzicije za Kosovo. 20 učesnika je imalo priliku da ostvari interakciju i uči o pravednoj tranziciji sa stručnjacima kao što su Janez Kopač – komesar u Nacionalnoj agenciji za energetiku u Sloveniji i bivši ministar energetike Slovenije, kao i bivši direktor Sekretarijata Energetske zajednice; Ljuljzim Korenica iz Ministarstva ekonomije Republike Kosova; Nevena Smilevska – CEE Bankwatch Network, i Viktor Berišaj – Climate Action Network (CAN) Europe. Prepoznajući i ističući efikasnu komunikaciju kao najvažniju u promovisanju načela i prednosti pravedne tranzicije, radionica „Obuka za medije o pravednoj tranziciji“ bavila se temama kao što su uticaji klimatskih promena na Kosovu, Fond za pravednu tranziciju na Kosovu i prednosti pravedne tranzicije za zemlju.

Pored toga, Evropska kuća na Kosovu je sprovela informativne aktivnosti sa učenicima osnovnih škola u Prištini. Učenici 3. razreda škole „Naim Frashëri“, koja je korisnik sufinansiranog projekta EU „Rehabilitacija centralnog grejanja u Prištini“, učili su o zelenoj tranziciji kroz igru i interaktivne aktivnosti. Deca iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana iz opštine Kosovo Polje/ Fushë Kosovë imala su priliku da kroz igru uče o obnovljivoj energiji i održivom načinu života, postavljajući na taj način temelje zelenije budućnosti.