Novembar 14, 2023 | Utorak

Donarta Fetahu: Malim koracima do velikih promena

Donarta Fetahu, studentkinja druge godine osnovnih akademskih studija primenjene ekonomije i menadžmenta na Univerzitetu u Prištini, posvećena je studentkinja i strastveni zagovornik razvoja zajednice. Za šest godina aktivnog angažovanja, Donarta je prikupila preko 1200 sati volonterskog rada, ostavljajući trag u raznim organizacijama i inicijativama. 2023. godine, kao mladi evropski ambasador, posvetila se misiji aktivizma. Ona je izjavila: „2023. će biti moja godina aktivizma i napornog rada. Pridružiću se inicijativama, protestima, projektima i svemu što se tiče zaštite ljudskih prava; i zalagaću se da podignem svest o tome na svom radnom mestu, fakultetu i u društvu koliko god je to moguće.”

Donartin put u aktivizam započeo je njenim volonterskim radom u lokalnoj nevladinoj organizaciji TOKA, koja radi na obrazovanju i volontiranju mladih. Počela je u organizaciji TOKA kao volonter, a zatim je postala predavač/mentor, pokazujući svoju posvećenost ličnom i profesionalnom razvoju. Pored organizacije TOKA, značajno je doprinela organizacijama kao što su KZC, QHPSM, QIPS, PEN, ZAPADNI BALKAN, ANIBAR, PRIFEST, MIRËDITA DOBAR DAN, SUNNYHILL, MANIFESTA BIENNALE i još neke.

Neka od njenih iskustava sa stažiranja uključuju i to što je bila koordinator obrazovnog programa u ANIBAR-u, gde je pokazala veštu koordinaciju tutora, učesnika i volontera na više radionica. Njena uloga pripravnika u KYC-u uključivala je komunikaciju i koordinaciju sa školskim direkcijama i organizovanje događaja sa Savetom učenika Kosova.

Donartina strast za obrazovanjem proširila se na njenu praksu u organizaciji MANIFESTA, gde je pomagala u logistici i vođenju događaja za 30 radionica u srednjim školama. Naročito je pomogla u izradi priručnika i obuci preko 100 nastavnika u Prištini i Kosovu Polju/ Fushë Kosovë.

Iako je trenutno zaposlena kao pomoćnik za upravu i finansije u organizaciji GERMIN, gde gđica Fetahu upravlja finansijskim podacima, fakturama i obezbeđuje nesmetano upravno poslovanje, ona nastavlja svoj volonterski rad podučavajući mlade u organizaciji TOKA i doprinoseći projektu Karijerne orijentacije u saradnji sa organizacijama GIZ i TOKA. Donarta je takođe odgovorna volonterka u organiaciji Linja e Jetës, gde odgovara na pozive lica koja se suočavaju sa samoubilačkim mislima, pokazujući svoju posvećenost zagovaranju mentalnog zdravlja.

Donarta Fetahu nije samo student; ona nastoji da bude promena u društvu, mentor i zagovornik dobrobiti i obrazovanja zajednice. Ona potencira snagu angažovanja mladih i aktivnog učešća u oblikovanju bolje budućnosti.