Septembar 30, 2016 | Petak

Septembarske aktivnosti EUICC-a kroz fotografije

Prikazivanje filma i diskusija EUICC-a: Startap deca

14263997_1266329486719638_6398990013975437368_n

S leva ka desnom: Ljeutrim Bljakaj, serijski preduzetnik, Aljejtin Beriša, suosnivač mreže Angel Investor Network i Dardan Veljija, vođa tima EUICC-a. (Foto: EUICC)

Mladi preduzetnici su bili u fokusu septembarskog prikazivanja filma i diskusije EUICC-a, koja je zajedno organizovana sa Inovativnim centrom Kosova, ICK. Dokumentarac,  Startap deca, podvukao je priču o uspešnim preduzetničkim poduhvatima kao što su Soundcloud, Vimeo i Dropbox, u sklopu kampanje EUICC-a, EU je za osnaživanje mladih. „Postanete preduzetnik ne da biste zaradili novac, već da biste unapredili svet“, rekao je Ljeutrim Bljakaj, serijski preduzetnik sa Kosova tokom diskusije.

14212131_1266330013386252_1145034603902397731_n

Učesnici noći filma i pice u EUICC-u u Severnoj Mitrovici (Foto: EUICC)

Nakon prikazivanja u Severnoj Mitrovici, usledila je diskusija sa rukovodiocem IBCM-a za marketing, Jelenom Radisavljević i publikom. Radisavljevićeva je govorila o tome kako priče o uspehu podvučene u filmu mogu da se nadovežu na lokalno okruženje. Konkretno, naglasila je potrebu da se prepoznaju inovativna rešenja za lokalne izazove.

Otvorena kuća EUICC-a: Interaktivna izložba: Angažovanje građana na javnom prostoru u Prištini – „Javnost koja se vraća“

14333665_1276776265674960_9223259917082747022_n

Tema ovogodišnje EKONEDELJE bio je „ODRAZ“, usredsređena na istraživanje novih načina za projektovanje i izgradnju gradova, na inovativni način (Foto: EUICC)

Septembarsko izdanje Otvorene kuće EUICC-a primilo je stručnjake za urbanističko planiranje koji su, tokom Eko nedelje koju je organizovao EcoCiety, izvršili detaljnu analizu i održali nekoliko radionica, čiji su rezultati predstavljeni i razmatrani u toku interaktivne izložbe.

14358747_1276776359008284_3530615112768932826_n

Stručnjak Dati Ferati objasnio je nalaze EKO NEDELJE 2016. (Foto: EUICC)

„U Prištini ima puno javnog prostora ali je dobar deo nefunkcionalan zbog lošeg projektovanja“, rekao je Dastid Ferati, kosovski arhitekta i predavač na radionici EkoNedelje. Da bi se to popravilo, predlaže da se više građana uključi u urbanističko projektovanje.   

EU razgovori „Osnaživanje mladih na Kosovu kroz regionalno umrežavanje i učešće javnosti, i kroz uspostavljanje Regionalne omladinske kancelarije za saradnju (ROKS)“

14333072_1273111946041392_2014965114473000725_n

Diskusija u panelu sa g. Frankom Moravijecom, specijalnim predstavnikom Franko-nemačke omladinske kancelarije, koji se diskusiji pridružio preko Skajpa (Foto: EUICC)

Septembarski EU razgovori EUICC-a bili su usredsređeni na osnaživanje mladih i njihovo učešće u javnosti kroz uspostavljanje Regionalne omladinske kancelarije za saradnju (ROKS), koja je pokrenuta jula meseca u Parizu. Važno učešće u diskusiji uzeo je g. Frank Moravijec, specijalni predstavnik Franko-nemačke omladinske kancelarije, koji je naglasio značaj ROKS za Zapadni Balkan.

EU master čas: Promovisanje mira i pravde preko karikatura

14358811_1279367062082547_2377243794285646711_n

S leva ka desnom: Dafina Žerka, viši službenik za informisanje pri EUICC-u, Geri Viljems, holandski ambasador na Kosovu i Agim Krasnići, karikaturista sa Kosova (Foto: EUICC)

Master čas EUICC-a u Prištini, Promovisanje mira i pravde preko karikatura, organizovan je u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije. Ambasador Geri Viljems je predstavio projekat Mir i pravda u Hagu, inicijativu holandskog ministarstva spoljnih poslova, koja je uparena sa pokretom karikaturista radi stvaranja globalne debate o miru i pravdi angažovanjem karikaturista i studenata širom sveta.

14462856_1279367202082533_7651242682949825348_n-1

Učesnici pokazuju njegov rad tokom radionice (Foto: EUICC)

Nakon predavanja ambasadora usledila je radionica sa karikaturistom Agimom Krasnićijem (Kragi). Kombinovanjem teorije i neposrednog angažmana, univerzitetski studenti su stekli veštine u oblasti izrade stripa, skiciranja i prenosa poruka mira i pravde preko karikatura.

EUICC master čas: Poseta studenata Severnoj Mitrovici

img_5158

 

Grupa studenata iz Prištine i sa severa Kosova bila je u jednodnevnu posetu Severnoj Mitrovici što je studentima dalo priliku da posete različita mesta projekata EU, kao i institucije, a u vezi sa pitanjima koja se tiču evropske integracije Kosova.

Tokom posete EUICC-u, studenti su imali interaktivnu diskusiju s gostima govornicima, uključujući i savetnika za politička pitanja ispred Kancelarije EU na Kosovu, Erasmus+, ARDA i tima za realizaciju projekta EU.

Ti događaji EUICC-a bili su deo septembarske kampanje, EU je za osnaživanje mladih. Nova kampanja, EU je za slobodu izražavanja, počeće oktobra meseca, a pun raspored dešavanja dostupan je na www.euicc-ks.com

Publikacije EUICC-a: Energetika, obrazovanje, Šengen zona, SSP za svakoga

EUICC je objavio nove publikacije ovog meseca od Evropske komisije. Među podvučenim temama su energetika, obrazovanje, omladina i sport, i Šengen zona. Svratite za primerak na albanskom ili srpskom jeziku.

Još uvek vas zanima SSP između Kosova i Evropske unije? Preuzmite primerak publikacije EUICC-a SPP za svakoga.