Juni 19, 2019 | Sreda

Rodni razgovor EU na temu „Jačanje rodne perspektive u sektoru zdravstva“

U ponedeljak 17. juna KEU/SPEU je pozvana na rodni razgovor EU na temu „Jačanje rodne perspektive u sektoru zdravstva“

Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja, organizacija građanskog društva, međunarodnih organizacija i lekari i medicinske sestre.

Teme dvosatne žive debate bila su pitanja „Da li su specifične zdravstvene potrebe žena dovoljno uzete u obzir u zdravstvenim ustanovama na Kosovu? I kako medicinska istraživanja tretiraju rodne razlike?“.

Diskusija se dotakla rodnog aspekta u zdravstvenoj zaštiti, prevenciji i edukaciji. Učesnici su govorili o izazovima sa kojima je suočen kosovski sektor zdravstva i kako jačanje rodne perspektive može da doprinese dobrobiti žena.

Na Rodnim razgovorima EU: Januara 2019. godine, povodom rodne analize o Kosovu koju je finansirala EU, KEU/SPEU na Kosovu je pokrenula seriju diskusija pod nazivom: Rodni razgovori: Zato što mi nešto značimo. U saradnji sa Evropskim domom na Kosovu, razgovori nastoje da kontekstualizuju nejednakosti u različitim okvirima, podignu svest, doprinesu promeni ustaljenih obrazaca mišljenja i unaprede rodnu jednakost na Kosovu.