Juni 27, 2019 | Cetvrtak

Inspirativni razgovor EU sa Norom Hasani

Gost Evropskog doma 19. juna bila je Nora Hasani – izvršna direktorka KDWV Kosovarisch-Deutsche Wirtschaftsvereinigung / Nemačko-kosovska poslovna asocijacija (KDWV), u sklopu „Inspirativnih razgovora EU“.

Hasani je u razgovoru bila veoma emotivna, pričajući publici kako je izrasla u pametnu ženu time što je naučila nemački dok je bila izbeglica u Nemačkoj, gde su morali da pobegnu sa Kosova za vreme rata.

„Danas imam grupu od pet žena koje za mene rade puno radno vreme i koje su izvanredne na svom poslu. Njih nisam izabrala zato što su žene već zato što su bile najbolje i najviše zasluživale da dobiju posao. Naša namera je da pomognemo preduzećima iz Nemačke i sa Kosova da sarađuju i smišljaju nove projekte i inicijative“ rekla je Hasani pred punom salom Evropskog doma.

Hasani je pomenula da je povremeno spisateljica i aktivistkinja za ljudska prava, u čemu naročito zagovara dojenje i jednaka prava za žene.

Kao rukovodilac, vodi se rezultatima i fokusira na podršku i jačanje bilateralne ekonomske saradnje između Nemačke i Kosova.

„Verujem da Kosovo može da napreduje i to je razlog zbog kojeg sam odlučila da ostanem ovde. Imala sam ponude da radim u Nemačkoj i drugde, ali za moje dete i drugu decu želim da stvorim okruženje za život u boljoj budućnosti“ dodala je Hasani.

KDWV je poslovna asocijacija na principu članstva, posvećena daljem jačanju bilateralnih veza i trgovinske razmene između Nemačke i Kosova. Asocijacija daje savete i podršku i na Kosovu zastupa nemačke kompanije koje žele da razviju ili prošire svoje poslovne delatnosti. Nemačko-kosovska poslovna asocijacija (Kosovarisch-Deutsche Wirtschaftsvereinigung – KDWV) osnovana je 2012. godine na inicijativu Ambasade Savezne Republike Nemačke u Prištini. Inspirativni razgovor sa Norom Hasani deo je Kampanje o ekonomskom razvoju koja je započela u maju a završila se narednog dana, 20. juna.