April 15, 2024 | Ponedeljak

Naše oči – Donošenje informacija zajednici slepih na Kosovu

Naše oči je dvomesečni časopis koji je pisan na Brajevom pismu i izdaje ga Kosovsko udruženje slepih. Kroz program Kosovo 2.0 koji finansira EU pod nazivom „Diverzifikacija glasova u novinarstvu“, Udruženje slepih Kosova uspelo je da proizvede ovaj vredan izvor informacija za zajednicu slepih na Kosovu.

Časopis pokriva teme koje variraju od informacija o najnovijim događajima, do uspešnih priča slepih i aktivnostima slepih osoba na Kosovu. Važan element časopisa su informacije u vezi sa zakonima na snazi i pravima slepih osoba na Kosovu. Časopis do svojih korisnika stiže fizičkim deljenjem primeraka u mreži centara Udruženja širom Kosova. Pored toga, audio verzija svakog broja se postavlja na veb stranicu Udruženja i na društvene mreže, kako bi se obezbedio pristup većem broju osoba koje mogu da koriste digitalne uređaje.

„Nedostatak pristupa informacijama je jedan od najvećih izazova za slepe osobe na Kosovu, tako da kroz ovaj časopis pokušavamo da im damo uvid u najnovija dešavanja oko njih“, kaže Daut Tišuki, predsednik Udruženja, s kim smo se susreli prilikom naše posete štampariji u Peći. Dokumentovali smo proces stvarenja ovog vrednog doprinosa za zajednicu slepih na Kosovu i možete ga videti u video zapisu ispod.