Mart 8, 2017 | Sreda

Obrazovanje je snaga

Sastavila Natalija Apostolova, šefica Kancelarije EU na Kosovu/specijalna predstavnica EU

Međunarodni dan žena tiče se proslavljanja, zalaganja i delovanja za prava žena, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Tiče se pokazivanja podrške njihovim pravima i priznavanja te zahvalnosti za doprinos koji daju u svim oblastima. Po meni, radi se i o danu kada se treba setiti nepravde i zlostavljanja sa kojima su se žene često svakodnevno suočavale, poput nasilja u porodici, nejednakog ophođenja na radnom mestu, ograničenog pristupa obrazovanju, rodno zasnovanog uznemiravanja i mnogih drugih stvari i problema koje trpe svakog dana.

Otkada sam došla na Kosovo pre šest meseci, srela sam mnoge žene koje predstavljaju institucije, civilno društvo, novinare i poslovne žene. Sve one su jake, obrazovani stručnjaci sa integritetom. Ali uprkos činjenici da je Kosovo imalo ženu predsednika, sada ima žene ministre i izbornu kvotu od 30 procenata u skupštini, što je značajna predstavljenost, određena statistika i podaci pokazuju da ostaje još puno toga da se uradi kako bi se unapredio položaj žena na Kosovu.

Uprkos postojećim zakonima, znam da se u praksi, žene na Kosovu i dalje suočavaju sa nepremostivom borbom za pristup imovini i pravu na nasleđivanje. Nepostojanje vlasništva nad imovinom dovodi do mnogih izazova, gde je finansijska zavisnost prvi. To ograničava žene sa više aspekata, od nastojanja da pokrenu poslovanje do napuštanja domaćinstva u kom su zlostavljane. Prema podacima dobijenim iz Rodnog profila zemlje 2014. godine (poslednje koje je objavljeno), stopa zaposlenosti žena otprilike je 18 %, najniža u Evropi, u poređenju sa 55 % zaposlenih muškaraca. Ovi podaci govore za sebe.

Verujem da žene same ne mogu da se bore protiv ove velike razlike. Muškarci moraju da se uključe u borbu za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena pošto se oni nalaze na položajima na kojima se odlučuje. Inače, rodna ravnopravnost je od presudnog značaja za ostvarivanje ljudskih prava. Ali, kako se ta situacija može promeniti?  Koji su najdelotvorniji načini da se žene osnaže? Samo jedna stvar mi pada na pamet, a to je: OBRAZOVANJE.  Obrazovanje je ključni faktor za osnaživanje žena znanjem, veštinama i samopouzdanjem koje je potrebno da u celosti učestvuju u razvoju društva. Obrazovanje i znanje su snaga.  Verujem da bi svaka obrazovana majka za svoju decu kao prioritet verovatno izabrala obrazovanje.

EU posebnu pažnju poklanja osnaživanju žena i rodnoj ravnopravnosti. U našem Indikativno strateškom dokumentu za Kosovo, u kom se definišu prioriteti za pomoć koju dajemo Kosovu na period od sedam godina (2014-2020), unapređenje rodne ravnopravnosti posebno je navedeno kao ključni apsekt povezan sa zaposlenošću, socijalnom politikom, obrazovanjem i razvojem ljudskih resursa.

Sve žene zaslužuju život sa prilikom da se obrazuju i učestvuju u svim aspektima javnog života. Trebalo bi stati na kraj življenju u granicama rigidnih rodnih normi, koje često dovode do rodne neravnopravnosti koju je nemoguće savladati.

Znam da su ljudi na Kosovu veoma ponosni na nosioca olimpijskog zlata u džudou Majljindu Keljmendi i na slavne pop pevačice Eru Istrefi i Duu Ljipa, koje promovišu Kosovo širom sveta. Takvi uzori podstiču žene i devojke da teže ka liderstvu i uspehu Ali da bismo imali više uspešnih priča koje Kosovo na međunarodnom planu predstavljaju bolje nego bilo šta drugo, kosovsko društvo mora da uradi više toga kako bi se stvorilo ravnopravno i inkluzivno društvo za žene. Sa razlogom se kaže da razvoj žena predodređuje razvoj nacije, a osnaživanje žena je osnaživanje ljudskog roda. Čvrsto verujem da je svet bolje mesto sa obrazovanim i osnaženim ženama.