Mart 10, 2017 | Petak

Budućnost celog regiona je u Evropskoj uniji

Mimoza Ahmetaj

(Ministar za evropske integracije)

 

Budućnost celog regiona je u Evropskoj uniji

Evropska unija je stvorena na osnovu tri osnovna načela: slobode, jednakosti i sigurnosti. „Globalni mir se ne može zaštiti bez neprekidnih napora, kada se uzmu u obzir opasnosti koje mu prete. Doprinos građana Evrope je neophodan za očuvanje mira“, bila je ideja i vizija francuskog ministra spoljnih poslova, Roberta Schumana, osnivača i ideatora onoga što je danas poznato kao Evropska unija. Bila su potrebna dva svetska rata kako bi se shvatio značaj reči sloboda i mir.

Na 60. godišnjicu Rimskog traktata, druge države, na Zapadnom Balkanu, se suočavaju sa istom situacijom sa kojom su se Schuman, Adenauer i Spinelli suočavali na početku ovog puta koji je EU učinio najnaprednijom demokratijom, ekonomskom silom sa političkom stabilnošću i zagarantovanim pravima za njene građane. Istovremeno i građanstvo odgovorno prema njoj, u koju je uloženo puno napora i koja predstavlja neotuđivu vrednost.

U ovom periodu u kojem se EU suočava sa mnogobrojnim izazovima kao što su ukrajinska kriza, izbeglice, Brexit, stvara se dovoljan prostor za verovanje da će političke snage ekstremne desnice nastaviti da rastu i time zapretiti budućnosti EU. Predsednički izbori u Austriji su bili najbolji indikator da nije postignut domino efekat Brexit-a. Takođe, tendencija za ustavnim promenama u Italiji nije proizvela povećanje anti evropskih struja u zemlji. Iako tri od država osnivača EU; Holandija, Francuska i Nemačka, će imati izbore ove godine, dosadašnji indikatori pokazuju da je u ove tri zemlje mogućnost pobede ekstremne desnice daleko od realnosti i da će proevropske snage nastaviti da budu na vlasti.

Tendenciju država članica da vlade država članica imaju više nadležnosti ili se odvoje od EU, je najbolje opisao predsednik Donald Tusk, kada je rekao: „Ovo bi samo učinilo da se države postave pored supersila ali nikako da budu nezavisne ili da imaju veće nadležnosti od Brisela“.   

U ovo vreme države Zapadnog Balkana takođe prolaze kroz period izazova. Sve države su u različitim periodima pregovaranja za učlanjenje u EU. Neke pod direktnim ili indirektnim uticajem Rusije u pred ili postizbornom periodu i, tendencija za dominacijom, čine region nesigurnijim.

Bez obzira što program predsednika Junckera ne predviđa proširenje EU u ovom mandatu, svaka od država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, je zabeležila napredak na putu ka integracijama. Kosovo je potpisalo SSP, Srbija je otvorila pregovore o članstvu, Albanija i Bosna i Hercegovina su dobile status kandidata, Albanija očekuje da do kraja godine pokrene pregovore ukoliko napreduje u reformi pravosuđa. Dok je Makedonija jedina zemlja koja, zbog problema sa susedima kao i zbog velikih unutrašnjih problema već godinama, je u zastoju i situacija se sve više komplicira. Crna Gora je već sada država koja je najviše napredovala otvaranjem nekoliko poglavlja i na pragu je učlanjenja u NATO.

Ovih godina smo bili u mogućnosti da vidimo da je integracija u EU za države Zapadnog Balkana jedino rešenje koje nudi političku stabilnost, ekonomski napredak i sigurnost za naše građane koji i dalje žive u politički osetljivom regionu. Zapadni Balkan je u Evropi i graniči se sa državama članicama EU i nalazi se na sredini puteva koji povezuju Evropu i šire na jugu i severu, istoku i zapadu.

Regionalan saradnja i dobro susedstvo će biti ključne reči koje će pomoći regionu da napreduje na ovom putovanju. Zapadni Balkan predstavlja malo tržište od 20 miliona stanovnika u poređenju sa tržištem EU, koje ima više od 500 miliona stanovnika. Samo povećanje kvaliteta i konkurentnosti može učiniti naše proizvode konkurentnim sa evropskim tržištem.

U ovom procesu koji zahteva neiscrpivu energiju i volju, celom društvu ostaje odgovornost da li ćemo našu državu reformisati kako bi jednog dana, kada postane članica sa punim pravima „predstavljala vrednost za EU“ a ne prepreku, kao što je rekao komesar Hahn na jednom od prvih sastanaka, odmah nakon njegovog imenovanja za Komesara za susedstvo i proširenje.

Kosovo ima mlado i obrazovano stanovništvo. Leži na beskonačnim prirodnim resursima i ima odličnu klimu, bogatu zemlju i jedino šta se od nas traži je da nastavimo sa putem koji smo otpočeli od dana potpisivanja SSP-a, što je istovremeno otvorilo naš put ka učlanjenju u EU.

Evropska unija neće biti cela bez Kosova i regiona Zapadnog Balkana. Poseta visoke predstavnice, Frederice Mogherini, Kosovu i regionu dva puta u jednoj godini dokazuje predanost EU u integraciji regiona što je pre moguće.