Juli 3, 2024 | Sreda

„Srce, otvori se“  

Autor: Dardan Hoti

Duboko shvatajući uticaj koji novinarstvo može da ima na naše društvo i primećujući da se često iskustva i perspektive LGBTIQ+ zanemaruju ili pogrešno tumače u medijima, mi smo, kao institut Sekhmet, organizovali radio emisiju koja ima za cilj da pruži svež i informativan prozor o životu kvir osoba na Kosovu.

Uz podršku kancelarije GIZ-a na Kosovu, a preko programa “SustainMedia” koji sufinansira Evropska unija, „Srce, otvori se“ već godinu dana se emituje na Glam radiju, svake druge sedmice, odnosno svake druge srede, i predstavlja emisiju posvećenu pravima i životu LGBTIQ+ osoba.

Naziv „Srce, otvori se“ odražava ne samo naše nepokolebljivo srce sa jednakim vrednostima i poštovanjem za sve, već i našu posvećenost da predstavimo glasove i priče koje su često u senci tradicionalnih medija.

U emisiji „Srce, otvori se“ razgovarali smo o ulozi novinarstva u pitanjima LGBTIQ+ i odgovornosti novinara u promovisanju razumevanja i prihvatanja LGBTIQ+ osoba kroz svoje izveštavanje. 

Takođe, bavili smo se lingvističkim aspektom rodno neutralnih zamenica, sa posebnim osvrtom na albanski jezik, koji tradicionalno ima binarnu strukturu.

„Srce, otvori se“ je za godinu dana postala adresa glasova koji nemaju glas. Čuo se glas lezbejskog para, jedne transseksualne osobe, jedne biseksualne i jedne aseksualne osobe. 

Ponosni smo što smo po prvi put ponudili ličnu ispovest jedne interseks osobe, seksualne karakteristike koja se ne uklapa u tipične binarne predstave o muškom ili ženskom telu. 

Kroz 20 epizoda emisije „Srce, otvori se“, svake druge sedmice smo pružali informacije za promovisanje jednakog tretmana za sve LGBTIQ+ osobe na Kosovu. 

Razgovarali smo i o sigurnim prostorima u Prištini, otvaranju jedinog kvir bara „Bubble Pub“, kvir umetnosti i kvir kinematografiji.  

Srećni smo što smo sve ove emisije doneli kroz saradnju sa Glam radiom, stanicom koja je nastala na uverenju da svi slušaoci, bez obzira na to gde žive, nacionalnu pripadnost, starost, pol i seksualnu orijentaciju, kulturno poreklo ili jezik, treba da imaju priliku da slušaju programe visokog kvaliteta.

Zajedno sa slušaocima, Glam Radio oživljava radio u punom smislu reči, podstičući različitost mišljenja, razvoj, perspektivu i zabavu.

Kako bi svi ovi naši napori da prostor tradicionalnih medija diverzifikujemo pričama o glasovima ostavljenim na marginama bili dokumentovani i dostupni ljudima koji žele da saznaju više, pored emitovanja na Glam radiju, emisija „Srce, otvori se“ se istovremeno arhivira na drugim platformama, kao što je “Spotify”.