Juli 27, 2015 | Ponedeljak

Zdravstvene i prehrambene zabrinutosti u EU

Procenjuje se da na javno zdravlje utiče niz ekoloških faktora:

• zagađivači iz vazduha – uzrokuju ili izazivaju respiratorne bolesti, alergije, trovanje i rak.
• Nesigurno okruženje – može biti odgovorno za nezgode, povrede i nedovoljnu fizičku aktivnost
• ostali faktori – hemikalije, zagađenje hrane i alergije, zagađenje zemljišta, kvalitet stanovanja, planiranje odluka, buka, voda, higijena, itd.
EU radi tesno sa nacionalnim vladama i ekspertima na promociji zdrave životne sredine i smišljanju odgovora na zdravstvene pretnje, uključujući i klimatske promene. Pored toga, EU sprovodi preventivne akcije i kampanje za podizanje svesti o bolestima preko:

• odgovorno etiketiranje hrane – kako bi potrošači znali šta jedu
• aktivnosti za suzbijanje raka dojke, grlića materice i debelog creva – programi snimanja širom EU, pružanje kvalitetnih smernica za lečenje, gomilanje znanja i resursa
• mere za promociju zdrave ishrane i vežbanja – podsticanje vlada, NVO i industrije da rade zajedno, olakšavajući potrošačima da promene način života.
• Borba protiv pušenja preko zakonodavstva o duvanskim proizvodima, povećanja svesti , reklama i sponzorstava.
Uredba EU o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (2006) definiše usklađena pravila u celoj Evropskoj uniji o korišćenju tvrdnji kao što je „nizak nivo masti“, „visoka količina vlakana“ ili zdravstvene tvrdnje kao što su „smanjuje holesterol u krvi“. Ova Uredba predviđa primenu mera za obezbeđivanje da svaka tvrdnja na etiketi hrane, prezentaciji ili reklami u Evropskoj uniji bude jasna, tačna i zasnovana na dokazima cele naučne zajednice. Shodno tome, hrana koja sadrži tvrdnje koje bi mogle da dovedu potrošače u zabludu biće eliminisane sa tržišta. Ovo će povećati mogućnost potrošača da donesu informisane i svrsishodne izbore.

Pošto proizvodnja hrane postaje sve više složena, potrošače sve više interesuju informacije koje se nalaze na etiketama. Njih sve više interesuje njihova ishrana, njen odnos sa zdravljem, i, povrh svega, sastav hrane koju su izabrali. Iz ovih razloga je važno da informacije o hrani i njenoj nutritivnoj vrednosti koje se nalaze na etiketama i koriste za prezentaciju, marketing i reklame budu jasne, tačne i svrsishodne.

Uvođenje genetičke modifikacije u proizvodnji hrane privuklo je značajnu pažnju javnosti u mnogim evropskim zemljama. Razumevanje zabrinutosti koje potrošači iznose o ovakvim novim tehnologijama i njihovoj primeni u proizvodnji hrane ključno je za zakonodavne vlasti, industriju i ostale organizacije koje imaju interes u ovom pitanju.

Odavno je poznato da slab unos osnovnih hranljivih sastojaka stvara preduslov za neuhranjenost. Međutim, mi tek sada počinjemo da razumemo da mnoge komponente naše ishrane koje dosad nisu bile dovoljno cenjene mogu biti važne za unapređenje blagostanja i sprečavanje niza hroničnih bolesti. U poslednjoj dekadi, kao što je otkriveno istraživanjem odnosa između ishrane i zdravlja, tako je i skup podataka epidemioloških i eksperimentalnih studija koji pokazuju da povrće i voće sadrži materije koje smanjuju rizik od raka i kardiovaskularnih oboljenja. Voće i povrće je bogato antioksidantima i smatra se da antioksidanti kao što su vitamini E i C i karotenoidi pro i nonprovitamina A smanjuju rizik od hroničnih bolesti zaštitom od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

Otuda su informisanje odluke i obrazovne kampanje za povećanje svesti građana o zdravlju i ishrani sastavni deo ovog i budućih zakonodavnih akata i politika EU.

NOVOSTI U EUICC

• Nova publikacija EUICC „Kretanje EU“ dostupna je na engleskom, albanskom i srpskom jeziku
• Lorenzo Natali nagrada za medije 2015 takodje je otvorena za profesionalno i amatersko novinarstvo na Kosovu http://ec.europa.eu/europeaid/lnp/lorenzo-natali-prize/rules-faq_en
#BUDUĆE AKTIVNOSTI
EUICC Priština

• Obrazovna radionica: Zdrav život, zdrav um, 12. avgust
• Zeleni bioskop, avgust, svakog četvrtka uveče
EUICC Severna Mitrovica
• Reciklaža i izložba primenjene umetnosti, 29. jul
• Zeleni bioskop, avgust