Juni 28, 2015 | Nedelja

Evropska unija pred razgovore u Parizu pokreće diplomatske napore o klimatskim promenama

Klimatske promene su jedan od najvećih izazova XXI veka i predstavljaju najveću opasnost za našu planetu, međunarodni prosperitet i bezbednost. Posledice obuhvataju povećanje nivoa mora, češće i intenzivnije toplotne talase, ekstremnije dane sa rizikom od požara, sve veći nedostatak vode, prirodne katastrofe i raseljavanje lica u nepovoljnom položaju. Uticaji klimatskih promena se već osećaju širom sveta, utiču na ljudske živote, životnu sredinu i naše privrede. Bez održive klimatske akcije ovi uticaji će imati značajne posledice na naš način života i način života budućih generacija.

Evropski dan klimatske diplomatije je obeležen 17. juna 2015. godine, skupovima koji se istovremeno odigravaju širom Evropske unije u cilju povećanja svesti o pitanjima klimatskih promena i radi podsticanja obaveštene debate, imajući u vidu obezbeđivanje pravičnog, ambicioznog i pravno obavezujućeg međunarodnog sporazuma u okviru Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama (UNFCC) na konferenciji zemalja učesnica u Parizu 2015. (COP21). Sama Evropska unija se obavezala da smanji svoje domaće emisije gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 40% do 2030. godine u poređenju sa 1990. godinom i stoji pri svojim obavezama u pružanju pomoći partnerskim državama širom sveta.

„Klimatske promene ne pripadaju dalekoj budućnosti. One su svuda oko nas. One na nas utiču direktno“, rekla je visoka predstavnica/potpredsednica Federika Mogerini u svojoj poruci ovim povodom.“ EU je svesna te preke potrebe. Mi se ovim hitnim stvarima bavimo širom sveta, pomažući zajednicama u nepovoljnom položaju da se prilagode klimatskim promenama“, dodala je Mogerini.

Francuska će 2015. godine biti domaćin i predsedavajuća 21. sednice konferencije zemalja potpisnica Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama (COP21/CMP11), inače poznate kao „Pariz 2015.“ od 30. novembra do 11. decembra. COP21 će biti ključna konferencija jer treba doprinese postizanju novog međunarodnog sporazuma o klimi, važećeg za sve zemlje, u cilju zadržavanja globalnog zagrevanja na manje od 2°C. Francuska će samim tim imati vodeću međunarodnu ulogu u obezbeđivanju isticanja stavova i posredovanju u postizanju konsenzusa od strane Ujedinjenih nacija, kao i Evropske unije, koja ima glavnu ulogu u pregovorima o klimi.

Laurent Fabius, ministar spoljnih poslova i međunarodnog razvoja francuske vlade u svojoj uvodnoj poruci za COP21 konferenciju u Parizu, istakao je da je cilj konferencije o klimatskim promenama Ujedinjenih nacija jednostavan: „Znamo da se suočavamo sa pretnjom strašnih klimatskih poremećaja koji mogu uticati na sve ukoliko ne postupamo sada. Samim tim imamo istorijsku odgovornost jer smo prva generacija koja je postala svesna problema, a opet poslednja generacija koja se ovim pitanjem može baviti“, rekao je Fabius.