Januar 23, 2024 | Utorak

FAQs o putovanje bez viza u šengenski prostor EU

Često postavljana pitanja: važi za nosioce kosovskih* pasoša SAMO nakon stupanja na snagu odluke o ukidanju viza 1. januara 2024.

 1. U kojim zemljama će vize biti ukinute?

Zemlje članice EU obuhvaćene ukidanjem viza su:

 • Sledeće zemlje članice EU koje su deo šengenskog prostora: Austrija, Belgija, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska;
 • Zemlje članice EU koje još uvek nisu deo šengenskog prostora, ali primenjuju pravne tekovine EU u vezi sa viznim listama EU: Bugarska*, Kipar i Rumunija*;

Ukidanje viza se takođe odnosi na pridružene države šengenskog prostora: Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska.

2. Da li mogu da putujem u Irsku bez vize?

Ne. Iako je zemlja članica EU, Irska nije deo šengenskog prostora. Ona primenjuje drugi vizni režim: za više detalja pogledajte odgovarajuću veb stranicu ambasade/konzulata.

3. Da li mogu da putujem u UK bez vize?

Ne. UK više nije deo EU. Ono primenjuje drugi vizni režim: za više detalja pogledajte odgovarajuću veb stranicu ambasade/konzulata.

4. Koliko dugo mogu da ostanem bez vize unutar šengenskog prostora?

Možete ostati 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana unutar šengenskog prostora. Prilikom primene ovog pravila treba uzeti u obzir sledeće aspekte:

 • Prvim danom boravka na teritoriji Šengena smatra se datum ulaska;
 • Poslednjim danom boravka na teritoriji Šengena smatra se datum izlaska;
 • Referentni period od 180 dana nije fiksan. To je promenljivi rok, zasnovan na pristupu gledanja unazad na svaki dan boravka (bilo u trenutku ulaska bilo na dan stvarne provere, kao što je unutrašnja policijska kontrola ili granična kontrola pri odlasku);
 • Odsustvo u neprekidnom periodu od 90 dana omogućava novi boravak do 90 dana. Treba napomenuti da se periodi prethodnog boravka odobreni boravišnom dozvolom ili vizom za dugotrajan boravak ne uzimaju u obzir pri izračunavanju trajanja bezviznog boravka. Boravišne dozvole i vize za dugotrajni boravak podležu drugačijim pravilima i prethodna objašnjenja i kalkulacije se ne odnose na njih.

5. Da li u tom periodu mogu više puta da uđem u šengenski prostor?

Da možete. Međutim, morate pažljivo izračunati svoje dane boravka jer ukupan period boravka ne sme biti veći od ukupno 90 dana boravka u bilo kom periodu od 180 dana (vidite gore). Dužina odobrenog boravka u šengenskom prostoru može se odrediti korišćenjem „kalkulatora“ koji se nalazi na sledećoj veb stranici: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

6. Koje putne isprave su potrebne da biste mogli da putujete u šengenski prostor bez viza?

Biometrijski pasoš izdat u prethodnih 10 godina, a koji važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska iz šengenskog prostora.

7. Da li vam ukidanje viza daje pravo da uđete na teritoriju država Šengena?

Ukidanje vize ne daje bezuslovno pravo ulaska i boravka. Zemlje članice imaju pravo da odbiju ulazak i boravak na svojoj teritoriji ako jedan ili više uslova za ulazak nisu ispunjeni. Za boravak koji nije duži od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, uslovi ulaska su sledeći:

 • Posedovanje važeće putne isprave (vidite pitanje 4) ili dokumenata koji im omogućavaju da pređu granicu;
 • Opravdavanje svrhe i uslova nameravanog boravka, posedovanje dovoljnih sredstava za život, kako za vreme nameravanog boravka tako i za povratak;
 • Da se ne radi o licu za koje je u Šengenskom informacionom sistemu (SIS) izdato upozorenje u svrhu odbijanja ulaska;
 • da se ne smatra pretnjom javnom redu, unutrašnjoj bezbednosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima bilo koje od zemalja članica, posebno ako u nacionalnim bazama podataka zemalja članica nije izdato upozorenje za potrebe odbijanje ulaska po istom osnovu.

8. U koje svrhe mogu da putujem bez vize u šengenski prostor?

Možete da dođete, na primer, kao turista, da posetite prijatelje ili porodicu, da prisustvujete kulturnim ili sportskim događajima, poslovnim sastancima, u novinarske ili medijske svrhe, radi lečenja, kratkoročnih studija ili obuke i bilo koje slične aktivnosti. Međutim, ukidanje viza se ne odnosi na osobe koje putuju radi obavljanja plaćene aktivnosti u državama članicama, odnosno za one koji dolaze da rade u EU (vidite pitanje u nastavku). Molimo kontaktirajte ambasadu/konzulat države članice za više informacija.

9. Da li mi je potrebna viza za rad unutar šengenskog prostora za period kraći od 90 dana?

Da, većina zemalja članica zahteva vizu i radnu dozvolu ako nameravate da radite tamo, čak i ako je za manje od 90 dana. Molimo kontaktirajte ambasadu/konzulat zemlje članice u kojoj nameravate da radite da biste se raspitali da li je potrebna posebna vrsta vize i radna dozvola.

10. Da li ću morati da se prijavim za vizu i/ili studijsku dozvolu ako planiram da putujem u šengenski prostor radi kratkoročnih studija?

Ne. Ne morate da se prijavite za studijsku dozvolu u slučaju da nameravate da studirate unutar šengenskog prostora sa boravkom do 90 dana (u roku od 180 dana). Za duže studije morate se prijaviti za studijsku dozvolu, a pravila se razlikuju od zemlje do zemlje. Stoga je preporučljivo da se konsultujete sa ambasadom/konzulatom zemlje u kojoj nameravate da studirate.

11. Kada se primenjuje bezvizni režim, da li mogu da putujem iz jedne zemlje Šengena u drugu zemlju?

Samo u izuzetnim situacijama države članice mogu odlučiti da ponovo uvedu kontrole na svojim unutrašnjim granicama na ograničeni vremenski period. U tom slučaju možete biti podvrgnuti graničnim kontrolama na toj granici kao i bilo koja druga osoba (uključujući državljane EU); ako nastavite da ispunjavate uslove za ulazak, vaše pravo da slobodno putujete u šengenski prostor neće biti pogođeno.

Kontrole se vrše i između zemalja Šengena i Irske, koje ne pripadaju šengenskom prostoru.

Državljani koji nisu državljani EU dužni su da ispune sve uslove za ulazak i možda će se od njih tražiti da to pokažu na mogućim trenutnim kontrolama u šengenskom prostoru.

12. Ako ostanem duže od 90 dana (bez boravišne dozvole ili dugoročne vize) ili radim unutar šengenskog prostora (bez radne dozvole), šta se može dogoditi?

Državljanin koji nije iz EU, a koji boravi unutar šengenskog prostora duže od 90 dana (bez boravišne dozvole ili vize za dugotrajan boravak) smatra se da ima neregularan boravak i biće podložan obavezi da ode.

Rad unutar šengenskog prostora bez radne dozvole takođe nije dozvoljen (čak i ako je kraći od 90 dana). Rad bez dozvole ili prekoračenje unutar šengenskog prostora može dovesti do ozbiljnih posledica.

Ako se utvrdi da državljanin koji nije iz EU neregularno boravi na teritoriji zemlje članice, dobiće odluku o povratku i biće podvrgnut obavezi da napusti EU i šengenski prostor. Odluka o povratku može u nekim slučajevima biti praćena zabranom ulaska kojom će se zabraniti ponovni ulazak u šengenski prostor na period do 5 godina.

Neke zemlje članice izriču novčane kazne za osobe koje prekorače vizu. Štaviše, kada postoji opasnost od bekstva, državljanin koji nije iz EU može biti zadržan u pritvoru do uklanjanja. 


* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

* Bugarska se pridružuje šengenskom prostoru počevši od vazdušnih i morskih granica od 31. marta 2024. god.

* Rumunija se pridružuje šengenskom prostoru počevši od vazdušnih i morskih granica od 31. marta 2024. god.