Juli 7, 2022 | Cetvrtak

“Volja kosovske omladine za pomirenje učinila je projekat pričom o uspehu” – Kaltrina Šalja, menadžerka projekta

Ostavljanje bolnih uspomena iza sebe i nastavljanje dalje napred nikada nikome nije bio lak proces. Potrebna je snaga svih strana uključenih u raniji sukob da pronađu hrabrost da zatvore ta poglavlja i krenu napred.

U tu svrhu, 2019. godine, uz podršku EU na Kosovu, tri organizacije sa sedištem na Kosovu udružile su snage i pokrenule projekat „Transformisanje konfliktnih percepcija kroz povećan angažman građana i zajednice na Kosovu“, u okviru Kosovske koalicije za pomirenje (KCR).

Razmišljajući u retrospektivi, Kaltrina Šalja – menadžerka projekta, kaže da je narod Kosova više nego bilo ko drugi, svojim angažovanjem i željom za pomirenjem učinio projekat uspešnom pričom. Prema njenim rečima, postojao je evidentan interes i aktivno angažovanje svih zajednica na Kosovu da se pomire i da izgrade zajedničku budućnost uprkos njihovom različitom etničkom poreklu i kulturnim razlikama.

„Bez direktnog i aktivnog angažovanja naroda Kosova, posebno mladih ljudi, ni projekat ni proces pomirenja ne bi bili mogući. Tokom ovih godina smo videli da postoji istinsko interesovanje svih zajednica, da zajedno radimo na izgradnji budućnosti kroz različite inicijative.” – kaže Šalja.

Da bi proces pomirenja bio zdrav i održiv, pristup ove Koalicije (KCR) bio je usmeren kroz tri glavne oblasti: suočavanje sa prošlošću, sadašnjošću i budućnošću, sa posebnim fokusom na mlade, žene, kulturu i obrazovanje. Više od 60 aktivnosti, od festivala, pozorišnih i trenažnih predstava, letnjih škola, stažiranja, istraživanja i publikacija, obeležilo je aktivnosti projekta.

Jedna od učesnica predstave Forum teatra pod nazivom „Rokada” koja je održana u Severnoj Mitrovici kaže da joj je učešće u predstavi, između ostalog, pomoglo da se izbori sa predrasudama. 

„Ne samo da sam shvatila da sam dobra u glumi, već sam takođe iskusila i kako da učim o sopstvenim predrasudama kroz čin izvođenja. Pre svega, činjenica da vas publika gleda i da istovremeno prolazi kroz razne emocije čini Forum teatar jedinstvenim iskustvom!“

Osim formalnog, neformalnog obrazovanja, umetnosti i kulturnih aktivnosti koje su se pokazale kao moćan način rešavanja etničkog sukoba u kosovskom društvu, projekat je omogućio i stažiranje mladih ljudi sa Kosova. Tokom stažiranja povećani su kapaciteti za najmanje 35 studenata prava, nudeći im jedinstvenu priliku da prate suđenja za ratne zločine na Kosovu. Jedan od njih je bio Donat Šeremeti iz Prištine.

„Prilika da budem deo projekta „Monitoring tragova krivičnih dela povezanih sa konfliktom na Kosovu i inkluzija mladih u sektor pravosuđa“ bio je korisno iskustvo u smislu mog profesionalnog razvoja, jer sam kroz ovo stažiranje bio u direktnom kontaktu sa onim delom koji sam već znao iz teorije, ali mi je nedostajala istinska praksa“ – kaźe Donat Šeremeti.

Ostale zapažene aktivnosti projekta su i publikacije koje su pored mapiranja i naglašavanja važnih nedostataka iznele i preporuke za institucije i zainteresovane strane u vezi sa dugoročnim mirom i održivošću na Kosovu.

Iako je projekat koji finansira EU završio svoje trogodišnje putovanje, ostavio je veliki trag kroz okupljanje ljudi iz različitih etničkih grupa i postavio je osnovu za nastavak ovog putovanja i postao održiv.