Oktobar 18, 2019 | Petak

Tematski događaj EU: Subkultura i omladina

Evropski dom u Severnoj Mitrovici organizovao je tematsku debatu EU o subkulturi mladih sa hip-hop umetnikom Danilom Đurić-Londaneze i sociologiom Ivanom Baščarevićem. Razgovarali su o glavnim odlikama subkulture u Severnoj Mitrovici, podrazumevajući pod tim omladinu i delovanje kroz umetnost i kulturu. Diskusija se razvija o subkulturama u bivšoj Jugoslaviji i kako su se one vremenom menjale. 70-te su obeležili modsi, stoneri i lauti, 80- pankeri, darkeri, skinhedsi, hip-hoperi i fudbalski huligani, a 90-te kultura rejva.

U fokusu žive interakcije sa publikom bio je i naš gost, dvadesetpetogodišnji rep umetnik iz Osojane, Opština Istok, koji je do sada izdao jedan album i nekoliko singlova.

On je nastupao u Severnoj Mitrovici, u sklopu sportiskih i humanitarnih projekata, a nastupao je i pred publikom u Goraždevcu, Gračanici i u većim gradovima po Srbiji – u Beogradu, Kraljevu i Kragujevcu.