Mart 11, 2020 | Sreda

Publikacija ‘Žene govore – Godina dana podrške EU rodnoj jednakosti i osnaživanju žena na Kosovu’ lansirana je u Europe House

Publikacija ‘Žene govore – Godina dana podrške EU rodnoj jednakosti i osnaživanju žena na Kosovu’ lansirana je u Europe House – Kuća Evrope u Prištini.

Ambasadorka EU na Kosovu, Natalija Apostolova, prisutna na tom događaju, govorila je o ženama i posvećenosti kancelarije EU na Kosovu da osnaži i podrži žene. Hiljmi Jašari – ombudsman i zagovornik ljudskih prava, Anete Fat Lihic i Rejes Šarl Kveljar iz kancelarije EU na Kosovu, i Arber Seljmani – autor publikacije, govorili su prilikom lansiranja publikacije.

Publikacija sadrži intervjue sa ženama koje su bile deo diskusija pod nazivom ‘Rodni razgovori EU’ (eng. EU Gender Talks)  tokom 2019. godine i sažetke svih EU projekata na Kosovu koji se fokusiraju na rodnu jednakost i osnaživanje žena.

Primerak publikacije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku možete dobiti u Europe House – Kuća Evrope u Prištini. #TalkingWomen #FlasinGratë #ŽeneGovore