Juni 5, 2017 | Ponedeljak

Proizvođač šafrana sa severa Kosova teži ka održivoj poljoprivredi

Sastali smo se sa proizvođačem šafrana Nedžmedinom Kahrimanijem, direktorom poljoprivrednog preduzeća sa severa Kosova koji je korisnik sredstava iz Fonda za razvoj severa.

„Svi znamo da je najveća grana privrede na Kosovu poljoprivreda, ali da ekonomski rast sektora ograničavaju nedostatak opreme, tehničkog znanja, ograničen broj kultura i zastarele poljoprivredne prakse“, rekao je Nedžmedin Kahrimani, vlasnik preduzeća Saffron Team u selu Čabra, Zubin Potok. „Poljoprivrednicima na Kosovu, u cilju prevazilaženja ovih izazova, neophodna je finansijska pomoć poput one u iznosu od 48.000 evra koju sam dobio od Fonda za razvoj.“

Poljoprivredna proizvodnja jedan je od najperspektivnijih sektora na Kosovu. Prema podacima Agencije za statistiku Kosova iz 2014. godine, poljoprivreda je imala treći po veličini udeo u BDP Kosova.  Poljoprivredni sektor je zapošljavao približno 25 % radne snage na Kosovu i imao je udeo od 14,1 % u BDP 2012. godine.

Saffron team 1

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) Kosova pokrenulo je Program razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za period od 2014. do 2020. godine u skladu sa uredbom IPP II EU i zajedničkom poljoprivrednom politikom. Prateći taj trend, Fond za razvoj za opštine na severu Kosova takođe je usmeren na davanje podrške poljoprivrednim inicijativama.

Jedan takav poljoprivredni proizvod koji je dobio podršku Fonda za razvoj jeste šafran. Kahrimani o šafranu govori kao o „kulturi visokog prinosa koja je idealna za klimu, zemljište, nadmorsku visinu na Kosovu i male poljoprivrednike, poput mene.“

Šafran je poznat kao sastojak za egzotične recepte, popularan je širom Sredozemlja i Bliskog istoka, a jedan je i od najskupljih začina na svetu. Međutim, on je izvor veoma važnih hranljivih sastojaka, što je proizvod složenih hemijskih jedinjenja koja su veoma dobra po zdravlje.

Uz finansijsku podršku Fonda za razvoj, malo preduzeće, Saffron Team, uspelo je da kupi seme šafrana, unajmi 20 sezonskih radnika i kupi modernu pećnicu koja suši cvetove šafrana kako bi se pripremili za prikupljanje začina.

Saffron team 2

Uvođenjem novog i bio proizvoda, preduzeće koje je dobilo podršku preko Fonda za razvoj, vrlo dobro je počelo. Saffron Team je, nakon uspeha u startu, deo male grupe poljoprivrednika na Kosovu koji se zalažu za održivu poljoprivredu, ekološku proizvodnju i očuvanje bioraznovrsnosti i koji su protiv upotrebe hemijskih pesticida kod biljaka.

„Uzgajamo šafran koji je 100 % prirodan“, rekao je Nedžmedin. „Zemljište gde sadimo šafran je okruženo drvećem, što znači da ne postoje spoljni zagađivači koji mogu imati negativne posledice po razvoj šafrana. Štiti ga sama priroda. Đubrenje zemljišta se obavlja uz pomoć prirodnih đubriva, dok se berba obavlja ručno, sa rukavicama. Ova posvećenost našeg tima pokazuje koliko smo svi mi ozbiljni i odlučni.“

U poslednje dve godine, Saffron Team je zasadio stotine hiljada sadnica šafrana na parceli površine od jednog hektara izvan Zubinog Potoka u selu Čabra. Preduzeće očekuje da proizvede oko 1.500 grama šafrana u predstojećoj godini.

„Zasigurno smo ostvarili uspeh ali, još jednom napominjem, kao novo preduzeće, imamo poteškoća da se prilagodimo tržištu Kosova“, rekao je Nedžmedin. „Naše poslovne prakse zasnivaju se na međusobnom poštovanju, integritetu i pravičnosti prema svima. Na taj način, Saffron Team želi da bude pouzdan partner za sve potrošače, dobavljače i, naravno, partnere i zaposlene. Ja sam sa severa Kosova. Ja ovde živim. Transparentnost mi je pomogla da stvorim poverenje. Poverenje je, naravno, osnova dobrog timskog rada. Danas sam u pregovoru sa poslovnim partnerom, srpskim privrednikom, koji je takođe sa severa Kosova i zajedno pokušavamo da napravimo ulje od šafrana. To je naš sledeći izazov.“

Odricanje od odgovornosti: Saffron Team je dobio dvogodišnji grant u iznosu od 48.000 € od Fonda za razvoj za opštine na severu Kosova. Fond za razvoj je rezultat zaključaka Radne grupe za carinu u okviru briselskog dijaloga koji pomaže EU, na osnovu kojih se prihodi sa graničnog prelaza deponuju u fond čiji rad prati upravni odbor. Ovde možete pročitati više o tome kako Fond za razvoj pruža podršku razvoju na severu Kosovu.