April 12, 2021 | Ponedeljak

Poruka ambasadora Sunjoga na 5. godišnjici od SSP

Poštovani prijatelji i partneri, moji dragi Evropljani,

Pre 5 godina stupio je na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Kosova. Kada je potpisan, pozdravljen je kao prekretnica za Kosovo i region. Stvorio je ugovorni okvir za produbljivanje i razvoj odnosa EU i Kosova  i omogućio je Kosovu da se pridruži ostalom delu regiona u ostvarivanju koristi od produbljivanja političke i ekonomske međuzavisnosti. Istovremeno, on predstavlja ključni elemenat ka postizanju cilja zacrtanog 2003. godine u Solunu, jasne perspektive članstva svih zemalja zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.

Sporazum pomaže da se uspostavi stabilan pravni okvir i omogući postepeno približavanje zakonima i standardima EU. Isti proširuje i učvršćuje strukturni politički i dijalog o politici koji obuhvata sve, od životne sredine do finansijskih usluga i obrazovanja. Ovi institucionalni mehanizmi SSP-a daju prioritet reformama, uobličuju ih prema najboljim praksama EU, pomažu u rešavanju problema i pružaju prikladan okvir za politički dijalog i usmeravanje i praćenje primene SSP-a.

SSP sa svojih 598 strana, X naslova, 7 priloga i 5 protokola predstavlja sveobuhvatan sporazum o slobodnoj trgovini, ali zapravo čini mnogo više. Njegove stranice sadrže konkretne instrumente za dalje poboljšanje privrede, stvaranje radnih mesta, borbu protiv korupcije, jačanje demokratije i vladavine prava i povećanje političke i institucionalne stabilnosti. Upravo to čini da bude više od važnog događaja, od rubrike koju treba štriklirati ka konačnom cilju članstva u EU. On predstavlja temelj procesa evropske integracije Kosova. On daje skicu liberalizacije i širenja mogućnosti trgovine i investicija u svim državama članicama EU, učvršćuje dobru upravu i poštovanje demokratije i ljudskih prava u našim zajedničkim odnosima.

Za kosovska preduzeća, on znači da je tržište EU od 440 miliona potrošača otvoreno da na njega izvoze svoje proizvode i veći izbor i niže cene za građane Kosova i sve one koji posećuju ovaj kutak našeg kontinenta. I da kosovska preduzeća sve više nalaze svoje mesto na širem evropskom tržištu. Sve veći izvoz.

SSP međutim, sam po sebi ne „daje“ sve ove stvari Kosovu. SSP predstavlja ono što od njega možete napraviti. Na Kosovu je da iskoristi mogućnosti koje ovaj sporazum pruža, da uveri evropske ulagače u stabilnost i kredibilitet Kosova, kao mesta za investicije i tržišne mogućnosti. Važno je staviti u primenu ekonomske politike, garancije vladavine prava i standarde potrebne za privlačenje investicija i povećanje kvaliteta lokalnih proizvoda, zarad konkurentnosti na jedinstvenom tržištu EU.

Da bi se reforme očekivane kao deo primene SSP-a zacrtale za prioritet, Kosovo i EU su još 2016. godine uspostavile proces Agende evropskih reformi (ERA). Od tada, ERA je postala ključno sredstvo za usmeravanje kosovskih institucija u vezi sa reformama povezanim sa EU. Oktobra prošle godine, EU i Kosovo su pokrenuli drugu fazu ove agende, usredsređenu na dobro upravljanje i vladavinu prava, na konkurentnost, investicije i održiv razvoj i ključne sektore zapošljavanja, obrazovanja i zdravstva. Što je još važnije, ERA je uvek zamišljena kao agenda, koja uživa široku, višestranačku podršku na Kosovu, imajući u vidu da se bavi strateškim ciljem integracije Kosova u EU. Podstičemo novu vladu da preuzme vlasništvo nad ovim procesom i da je iskoristi kao moćnu alatku za unapređivanje reformi, u interesu građana Kosova.

I dalje su potrebni odlučni napori da se obezbedi da Kosovo u potpunosti ostane na pravom putu u ispunjavanju obaveza iz SSP-a, u onim slučajevima u kojima se približavaju rokovi dogovoreni sporazumom. Ovo podrazumeva oblasti kao što su prava nad intelektualnom svojinom, uključujući zaštitu geografskih oznaka, pravo uspostavljanja i slobode pružanja usluga, koje garantuje pravo uspostavljanja i poslovanja privrednih subjekata na teritoriji Kosova, pod istim uslovima kao i za lokalna preduzeća i pojedince, uključujući i vlasništvo nad nekretninama.

Vladavina prava u samom je središtu SSP-a i znamo da predstavlja jedan od najvećih izazova za Kosovo i region. I dalje ostaju pitanja o nezavisnosti pravosuđa, korupciji i organizovanom kriminalu, uzurpiranju imovine i nedostatku transparentnosti određenih ekonomskih i regulatornih procesa odlučivanja. Od presudne je važnosti pružiti adekvatnu zaštitu ulagačima u kosovsku privredu, privrednim subjektima i infrastrukturi od korozivnih elemenata korupcije.

Obaveze preuzete pod okriljem SSP-a takođe podrazumevaju posvećenost normalizaciji odnosa sa Srbijom. Dijalog sa Beogradom, pod pokroviteljstvom EU i dalje je najvažniji politički proces u regionu, koji ima za cilj sveobuhvatnu normalizaciju odnosa. On je proizveo dobre rezultate po Kosovo, uključujući na primer omogućavanje slobodnog trgovinskog prometa i kretanja ljudi, učešće u regionalnim forumima, jačanje institucija vladavina prava i ubiranje carinskih dažbina.

Proces integracije u EU nije lak, ponekada je težak ali je vredan truda i dovodi do istinskog preobražaja. Što više Kosovo bude sprovodilo SSP, što standardi budu bliži standardima država članica EU, time će Kosovo imati veće koristi. Kada je reč o Kosovu, uspeh u sprovođenju SSP-a približava Kosovo EU, sa kojom će deliti zajedničku evropsku perspektivu koja mir, stabilnost i prosperitet čine našim zajedničkim ciljem.

Kao svedok još jednog mirnog prenosa vlasti između političkih rivala, Kosovo pokazuje da je zrelije nego što je bilo pre 5 godina. Ovo je trenutak da učinimo da se to i računa. EU i dalje ostaje vaš partner, koji je tu za vas.

ambasador Tomaš Sunjog

šef Kancelarije EU i specijalni predstavnik EU za Kosovo