April 11, 2020 | Subota

Pomoć ugroženim porodicama tokom pandemije

Paketi osnovnih proizvoda za dnevne potrebe distribuiraju se danas porodicama kojima je potrebno, uglavnom iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, u 12 opština na Kosovu. 250 takvih paketa finansira Evropska unija u okviru projekta za povratak i reintegraciju, koji se sufinansira sa Ministarstvom za povratak i zajednice. Svaka porodica ima koristi od ovog paketa hrane i neprehrambenih proizvoda (higijenskih) u iznosu od 350 eura, od ukupno 87.500 izdvojenih za ovu svrhu.