April 28, 2023 | Petak

Podrška EU za žene u STEM-u na Kosovu

Promovisanje rodne ravnopravnosti je ključan cilj za EU, a jedan od načina kojim se aktivno radi na ovom cilju je pružanje podrške ženama na Kosovu u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM).