Oktobar 1, 2019 | Utorak

Plodna diskusija o klimatskim promenama i klimatskoj pismenosti

U saradnji sa  kancelarijom EU na Kosovu/SPEU, Evropski dom /the Europe House u Severnoj Mitrovici je organizovao diskusiju o klimatskim promenama i klimatskoj pismenosti, uz prisustvo sledećih panelista:

Marijana Zelenović
Fakultet  Tehničkih nauka

Miran Vatovec 
Kancelarija EU na Kosovu /SPEU

Mihajlo Vujasin
Novinar  zadužen za ekologiju

Organizovan u okviru događaja o klimatskoj diplomatiji, cilj događaja je bio podizanje svesti o klimatskim promenama i njihovim posledicama.  Dolazeći do zaključka da smo svi u opasnosti i da je potrebno da delujemo što je pre moguće, panelisti su se bavili celokupnim problemom klimatskih promena, uticajem čoveka i njegovom odgovornošću i primerima dobre prakse.