Juni 17, 2024 | Ponedeljak

„Mir i pomirenje nemaju alternativu“

Nakon nemilog događaja u Beogradu 1999. godine, u čemu su mu pomogli gđa. Nataša Kandić i Fond za humanitarno pravo, Bekim Bljakaj se vratio na Kosovo 2000. godine. U razgovoru sa gđom. Natašom Kandić kada se vratio, nije imao pojma da je njeno pitanje: „Šta sada?“ značilo početak njegove doživotne misije ka miru i pomirenju.

Bekim Bljakaj je izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, gde je počeo da radi 2000. godine, prvo kao istraživač koji je radio na Kosovskoj knjizi pamćenja. Povodom obeležavanja Dana Evrope 2024, Kancelarija EU na Kosovu dodelila mu je prestižnu Nagrada Evropljanin godine “za njegov značajan doprinos promovisanju evropskih ideja i vrednosti na Kosovu”.

„Ovo je nagrada za celu organizaciju, ne samo za mene“, kaže Bljakaj, objašnjavajući dalje koliko su ovakve nagrade važne jer su znak priznanja njegove posvećenosti, posvećenosti Fonda za humanitarno pravo i zajednice žrtava da se bave sa prošlošću i pomirenjem.

FHP Kosovo radi na dokumentovanju činjenica koje će pomoći kosovskom društvu da se suoči sa svojom nasilnom prošlošću. Organizacija nastoji da se suprotstavi poricanju i političkom manipulisanju ljudskim gubicima i obezbedi integritet i transparentnost suđenja za ratne zločine.

Među najvažnijim obeležjima Fonda za humanitarno pravo u nastojanju da podstakne gravitaciju ka pomirenju, Bljakaj navodi RECOM – Mreža za pomirenje (RECOM – Reconciliation Network), kroz koju, uz podršku EU, do 2.000 članova iz regiona radi na zajedničkom cilju pravilnog dokumentovanja zverstava koja su se desila u zemljama bivše Jugoslavije tokom 90-ih godina. Kako kaže Bekim Bljakaj, „iako ima mnogo izazova u ovom procesu, rezultati razgovora članova RECOM-a su pravo bogatstvo“.

Bljakaj ističe posvećenost Fonda za humanitarno pravo i partnera da dokumentuju i promovišu tačan narativ istorije bivših jugoslovenskih zemalja, što su spremni da ostvare kroz više obrazovnih i umetničkih projekata u budućnosti, fokusirajući se uglavnom na mlade i decu, sa ciljem da se novoj generaciji ne dozvoli da odrasta uz pristrasan i diskriminatorski narativ, što će po njemu samo dovesti do drugih sukoba.

„Ovo moje priznanje i mojih kolega deluje u ovom procesu kroz nagradu Evropljanin godine i motiviše me da nikada ne prestanem sa svojom misijom i posvećenošću. Mir i pomirenje zaista nemaju alternativu“, kaže on na motivacionoj završnici našeg razgovora.