Decembar 27, 2018 | Cetvrtak

Panel diskusija u IKCEU: Ljudska prava u procesu pristupanja EU

IKCEU u Severnoj Mitrovici organizovao je panel diskusiju kojom je obeležio 70-tu godišnjicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Panelisti na debati pod nazivom „Ljudska prava u procesu pristupanja EU“ bili su:

Stefano Njoki, savetnik za politička pitanja i zajednice, Kancelarija Evropske Unije na Kosovu/SPEU,
Bojd Makečni, viši savetnik za politička pitanja,  Kancelarija Evropske Unije na Kosovu/SPEU,
Marko Milosavljević, programski koordinator Inicijative mladih za ljudska prava,
Ružica Simić, NVO Ženska prava

5

Cilj skupa bio je da se promovišu ljudska prava kroz diskusiju sa braniocima ljudskih prava o iskustvima i izazovima sa kojima su suočeni radeći u sve izrazitije neprijateljskom okruženju po njihov rad, o pritiscima kojima su izloženi, ali i o načinu da društvo doprinese odbrani ljudskih prava i načinu na koji bi proces pristupanja Evropskoj uniji trebalo da poboljša poštovanje za ljudska prava i međunarodne standarde na tom planu.

6 (1)

Uz moderaciju Ivane Petronić, diskusija se dotakla uloge EU na obezbeđenju poštovanja ljudskih prava u regionu, statusu ljudskih prava na Kosovu i načinu na koji ljudi vide sadašnju društvenu i političku klimu na Kosovu i koja su rešenja za sva ta pitanja.