Novembar 18, 2019 | Ponedeljak

Oba Evropska doma, u Prištini i u Severnoj Mitrovici, otvaraju Erazmus+ kutak

Evropski dom u Severnoj Mitrovici organizovao je informativnu sesiju o Programu Erazmus+ za učesnike zainteresovane da studiraju u inostranstvu. Na sesiji je iznet opšti pregled kriterijuma za ispunjavanje uslova i procesa prijavljivanja. Na toj sesiji mladi su mogli da saznaju više o razmeni studenata, programima podrške mobilnosti, projektima mobilnosti u domenu stručnog obrazovanja, akticnostima Žan Mone u sklopu Erazmusa.

Odmah zatim usledila je inauguracija Erazmus+ kutka u Evropskom domu. Kutak će biti otvoren pre podne od 10 do 12 sati, svakog utorka i četvrtka, za posetioce zainteresovane za mogućnosti koje im pruža.

Ista aktivnost održana je i u Prištini, u prostorijama EVROPSKOG DOMA.

Kutak će biti otvoren pre podne od 10 do 12 sati, svakog utorka i četvrtka, za posetioce zainteresovane za mogućnosti koje im

Erazmus+ je program mobilnosti i međunarodne saradnje Evropske unije u domenu obrazovanja, obuke, omladine i sporta za period 2014-2020.

Postojeći program, kao i njegov naslednik koji će započeti 2021. godine, ima ključnu ulogu u ostvarivanju plana povezivanja evropskog obrazovnog prostora do 2025. godine. Cilj Erazmusa+ je da olakša pristup programu za učesnike iz svih sredina, nastojeći naročito da dopre do ljudi koji su u društvenom, ekonomskom, fizičkom ili geografskom smislu zapostavljeni.