Septembar 4, 2019 | Sreda

Muzika pokreće Evropu – Poziv za profesionalizaciju i obuku u cilju jačanja evropske muzičke raznolikosti i talenta

Opšti cilj ovog poziva jeste da prepozna i podrži najmanje 10 inovativnih i održivih pilot programa za obuku mladih muzičara i profesionalaca u sektoru muzike sa evropskom dimenzijom.

Lekcije naučene iz tih predloga za pilot obuke trebalo bi da poboljšaju kapacitete sektora i doprinesu njegovoj profesionalizaciji. Ti zaključci trebalo bi da se ugrade u integrisanu strategiju za podršku muzici za narednu generaciju programa finansiranja Evropske unije posle 2020. godine, što bi trebalo da podstiče evropsku raznolikost i talenat, konkurentnost sektora, kao i bolji pristup građana muzici u svoj njenoj raznolikosti.

Krajnji rok:  31. oktobar 2019. godine, 12:00 sati, lokalno vreme u Briselu

Pojedinosti kako da se prijavite su ovde.