Mart 22, 2016 | Utorak

EUICC pokreće kampanju sprečavanja rodno zasnovanog nasilja projekcijom filma i debatom

EU Informativno-kulturni centri u Prištini i Mitrovici su započeli kampanju „EU se bavi sprečavanjem rodno zasnovanog nasilja“ serijom filmskih projekcija i debatom počev od decembra. Centri su prikazali film Tiranosaur (Velika Britanija) u režiji Pedija Konsidina, koji je osvojio nagradu na Sundance filmskom festivalu. Film se bavi tematikom nasilja u porodici i kobnim posledicama koje ono ima na porodični život.

Nakon filma su, u oba centra, usledile debate sa panelistima iz oblasti kinematografije i rodne ravnopravnosti u zemlji. Ljeonora Seljmani, predstavnica Agencije za rodnu ravnopravnost, je govorila o inicijativama institucija kada je u pitanju borba protiv rodno zasnovanog nasilja i naglasila da ovo ne treba da bude aktuelno samo tokom 16 dana aktivizma protiv nasilja već da je to nešto čemu vlada treba trajno da se posveti. „Jako je bitno raditi na sprečavanju nasilja s obzirom da samo terapije i zaštita nisu dovoljni” , rekla je gospođa Seljmani.

Bljerta Zećiri, kosovska rediteljka, je naglasila da je umetnost bitno oruđe kod podizanja svesti protiv nasilja. „Važno je poslati političke poruke kroz umetnost i film jer kada ljudi vide film koji se bavi određenom temom tada oni saosećaju sa likovima i to ih tera na razmišljanje”, rekla je rediteljka iz Prištine.

Panelistkinje Ružica Simić i Milica Orlović u EU Informativnom i kulturnom centru u Severnoj Mitrovici su podelile svoja iskustva o radu sa institucijama i njihovom predanošću kada je u pitanju rešavanje ovakvih problema. Kao regionalna službenica na programu o rodno zasnovanom nasilju u UNDP-ju, Milica Orlović je dala svoj uvid na temu naglasivši da rodno zasnovano nasilje proističe iz nejednake raspodele moći među muškarcima i ženama. „To je najekstremniji vid diskriminacije žena i zloupotreba te moći.“, rekla je Milica Orlović.

Publika se osvrnula na temu filma ističući nedostatak efikasnih mehanizama na nivou institucija, naročito kada je u pitanju mobilizacija policijaca u cilju rešavanja slučajeva rodno zasnovanog nasilja. Vrhunac diskusije u Severnoj Mitrovici bila je šokantna priča jedne od učesnica koja je podelila svoje lično iskustvo i ukazala da je moguće prevazići mentalitet žrtve.

Projekcije filmove će se nastaviti u oba centra u januaru pod okriljem kampanje na temu rodno zasnovanog nasilja. U okviru kampanje su predviđene i druge aktivnosti, poput debata i predavanja. U četvrtak, 10.decembra EUICC će prirediti master klas na temu rodno zasnovanog prava na imovinu.