Novembar 25, 2021 | Cetvrtak

Mirjeta Šatri (Mirjeta Shatri) – mlada aktivistkinja meseca – strast prema prirodi i volontiranju

Ljubav prema prirodi, kulturi, obrazovanju i deci, pretočeni u aktivizam i volonterski rad, pored toga što su Mirjetu ispunili na ličnom planu, rezultirali su njenim proglašenjem za ambasadora volonterskog rada mladih. Mirjeta Šatri diplomirala je psihologiju, gde nastavlja da magistrira, i od malih nogu uključena u različite volonterske aktivnosti. 

Mirjeta je tokom 2020-2021 bila mentor kluba supervolontera „Mokna“ u Istoku, inovativnog obrazovnog programa koji je pokrenula organizacija TOKA, da bi nastavila sa samoinicijativom „Mokna Outdoors“, za uključivanje dece i mladih u vaspitno-psihorazvojnim aktivnostima u prirodi. U međuvremenu, od 2018. godine Mirjeta je volonter u obrazovno-ekološkoj organizaciji GAIA Kosovo, da bi zatim nastavila kao koordinator Centra za neformalno obrazovanje dece „Imaginatorium” u Gračanici.

Zahvaljujući velikoj ljubavi i strasti prema prirodi i životnoj sredini, Mirjeta je aktivna kao planinski vodič u planinarskom klubu „Kosovo Mountain Club“, dok je punopravni član GUIDEKS-a, i od PPSE Program Svisscontact sertifikovana je kao turistički vodič za opštinu Priština. Mirjeta ima za cilj da uskoro bude regionalni planinski vodič, jer je već u svojim počecima za vodiča za stazu „Balkanski vrhovi“, koja obuhvata Kosovo, Crnu Goru i Albaniju.

Budući da je vezana za prirodu, Mirjeta smatra da bi deca trebalo da budu što više izložena prirodi kako bi imala zdrav razvoj i bila što kreativnija. Prirodno okruženje je, prema njenim rečima, principijelan izvor za stimulisanje čula, slobodu istraživanja i igre i neophodno je za zdrav razvoj.

Mirjeta takođe smatra da se prekomernom upotrebom tehnologije izbegava ljudski kontakt, odvraćajući ljude od direktnih iskustava jednih sa drugima. „Dobrovoljna iskustva i direktan kontakt sa ljudima iz različitih oblasti i sredina otvaraju um i srce i donose mnogo dobrog u međuljudskim aspektima – kaže Mirjeta.

Ona poziva sve mlade na Kosovu da budu što aktivniji, da veruju u svoje sposobnosti i da ne zaborave vrednosti koje poseduju. „Mladić ili devojka sa Kosova, mora da veruje da zaslužuje da bude primećen, saslušan i voljen od samog sebe i svog okruženja, i da bude svestan mogućnosti da živi kreativno i konstruktivno“ – kaže Mirjeta. 

S ljubavlju!