Mart 23, 2016 | Sreda

Mart 2016, Foto blog: Proces stabilizacije i pridruživanja Zapadnog Balkana u fotografijama

Proces stabilizacije i pridruživanja između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije se realizuje u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Proces stabilizacije i pridruživanja (PSP) je pokrenut 1999. godine i dodatno je ojačan na Solunskom samitu 2003. Sporazumi za PSP su prilagođeni svakoj partnerskoj zemlji, i kao takvi, uspostavljaju zonu slobodne trgovine između partnerskih zemalja i EU. SSP identifikuje zajedničke političke i ekonomske ciljeve koji omogućavaju zemljama Zapadnog Balkana da se uključe u progresivnom partnerstvu sa ciljem stabilizacije regiona i uspostavljanje zone slobodne trgovine. Sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju služe kao osnova procesa pristupanja u Evropsku uniju (Izvor: Evropska komisija 2012).

Ovomesečni foto blog ističe zvanične fotografije u vezi procesa SSP-a za zemlje Zapadnog Balkana.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Hrvatske

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je bio prvi sporazum između Evropske unije i Balkanskih zemalja, u ovom slučaju Hrvatske, koji je bio sličan „Evropskom sporazumu“ potpisanog od strane prethodnih zemalja kandidata. Sporazum sa Hrvatskom je potpisan 29. oktobra 2001. godine i stupio je na snagu 1. februara 2005. Hrvatska je uspešno ušla u EU u julu 2013. (Izvor:Evropska komisija 2015).

Hrvatski premijer Ivica Račan i ministar inostranih poslova Tonino Picula, zajedno sa tadašnjim predsednikom Evropske komisije Romanom Prodijem, potpisuju SSP u Briselu 2001. godine (Foto izvor: Croatia.eu )

 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BJR Makedonije

SSP između Evropske unije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije je potpisan 1. aprila 2004. godine. SSP sa Makedonijom obuhvata i ekonomske i političke aspekte, uključujući odredbe za četiri slobode: kretanje robe, kretanje radnika, kretanje kapitala i pružanje usluga. Sporazum predviđa stvaranje zone slobodne trgovine između EU i BJR Makedonije za period od 10 godina. Osim toga, sporazum ima za cilj da poboljša saradnju i dobre odnose sa drugim zemljama u regionu (Izvor: Evropska komisija 2012).

 

Havijer Solana, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost, sastao se sa Nikolom Gruevskim, premijerom Bivše jugoslovenske Republike Makedonije (BJRM),  2009. godine na okruglom stolu Saveta za stabilizaciju i pridruživanja (Foto izvor: „European Council Newsroom“)

 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU  i Crne Gore

SSP između EU i Crne Gore potpisan je 15. oktobra 2007. godine, a stupio je na snagu 1. maja 2010. godine. SSP potpisan sa Vladom Crne Gore ima za cilj da ojača demokratiju i vladavinu prava, da doprinese političkoj, ekonomskoj i institucionalnoj stabilnosti u zemlji, da poboljša odnose i saradnju Crne Gore sa zemljama u regionu, kao i da podrži Crnu Goru da konačno privede kraju tranziciju ka funkcionalnoj tržišnoj ekonomiji. Ovaj SSP predviđa zonu slobodne trgovine sa EU-om za period od 5 godina, nakon što SSP stupi na snagu (Izvor: Evropska komisija 2012).

Herman van Rompoj, predsednik Evropskog saveta, sastao se sa Igorom Lukšićem, premijerom Crne Gore, na okruglom stolu Saveta za stabilizaciju i pridruživanje 2011. (Foto izvor: „Council of European Union Newsroom“)

 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Albanije

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i Republike Albanije je potpisan juna 2006. godine i stupio je na snagu aprila 2009. godine.  Od datuma kada je ovaj Sporazum stupio na snagu, isti zamenjuje Sporazum koji je potpisan maja 1992. između Evropske ekonomske zajednice i Republike Albanije u vezi sa trgovinskom, komercijalnom i ekonomskom saradnjom. Glavni cilj ovog sporazuma je da podrži Albaniju u jačanju demokratije i vladavine prava, da doprinese političkoj, ekonomskoj i institucionalnoj stabilnosti u zemlji, da podrži Albaniju da razvije svoju ekonomsku i međunarodna saradnju i da podstakne regionalnu saradnju u svim oblastima obuhvaćenim Sporazumom (Izvor: Evropska komisija 2012).

2011. EU-Albanija Konferencija za štampu Saveta za stabilizaciju i pridruživanja u Briselu (Foto izvor: „Council of European Union Newsroom“)

 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Kosova

Pregovori između Kosova i Evropske unije na temu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, su zaključeni u oktobru 2013, a isti je parafiran u julu 2014. godine. Evropski savet je 22. oktobra 2015. godine zvanično usvojio SSP, koji je takođe ratifikovan od strane Skupštine Kosova. Očekuje se da će SSP stupiti na snagu u aprilu 2016.

 

Ovaj sporazum otvara novu fazu u odnosima Kosova i EU, jer predstavlja važan korak u povećanju prosperiteta i stabilnosti na Kosovu i u regionu. Kada jednom stupi na snagu, SSP će biti usredsređen na poštovanju demokratskih načela i osnovnih elemenata jedinstvenog tržišta EU. Pomoću SSP-a će biti uspostavljena zona slobodne trgovine uz dodatnu podršku za primenu evropskih standarda kao što su konkurencija, državna pomoć i intelektualna svojina u Kosovu. Osim toga, sporazum će pomoći u povećanju političkog dijaloga i saradnje u raznim sektorima od obrazovanja, zapošljavanja, energije, životne sredine i pravosuđa (Izvor: Evropski savet 2015).  

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan između EU i Kosova od strane Ise Mustafe, premijera Kosova i Federike Mogerini, visoke predstavnice Evropske unije za spoljne  poslove i bezbednosnu politiku i Johanesa Hana, evropskog komesara za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju. (Foto izvor: „Council of European Union Newsroom“)