April 28, 2017 | Petak

Jel mogu biti univerzitetske studije Zabavne i Motivišuće?

Praktične univerzitetske studije u Finskoj i možda na Kosovu u budućnosti 

Uspešni model obrazovanja univerziteta primenjenih nauka Heme (HAMK).

 

Od: Antti Isoviita – HAMK Universitet za Primenje Nauke 

 

Jedina stvar koja je stabilna je stalna promena. Kod promene, veoma često se dobri stari sistemi i najbolje prakse zaboravljaju. Učenje bi moglo da bude i trebalo bi da bude zabavno i motivišuće. Mala deca uče, npr. svoj maternji jezik – ne tako što čitaju gramatiku već tako što – koriste metod – uče i imitiraju i postavljaju pitanja. Veoma često se učenje zasniva na probama i greškama – učenje kroz rad i učenje na greškama.

Kako ste naučili da koristite kineske štapiće? Ne tako što ste čitali knjige već tako što ste učili kroz rad i pokušavali. I najčešće, bilo je zanimljivo i motivišuće, pa čak i zabavno – posebno kada su vam prijatelji Kinezi pomogli tako što su vam pokazali pravi način i dali vam pohvale.

Kako ste naučili da vozite bicikl ili da kuvate, ili da koristite računar ili mobilni telefon? – Učenje kroz rad i pokušaje. To je najbolji metod ako je vaš cilj da steknete veštine i sposobnosti koje su potrebne u svetu rada – posebno na univerzitetima primenjenih nauka.  Ponekad je bolje pogledati nešto u knjigama i teoriji – kada se studiraju veoma složene stvari.

Vlada Kine je odlučila da napravi najveću promenu u obrazovanju ikada u svetu. Doći će do preobražaja 600 novoosnovanih kineskih univerziteta u univerzitete primenjenih nauka (UPN) za šest godina – 2014-2020. Razlog za to je velika promena koja je svršenim studentima potrebna za budućnost – ne samo teorijsko znanje već i praktične veštine i sposobnosti.

Ti novoosnovani kineski univerziteti usredsrediće se na primenjene nauke. Postoji potreba za novim modelom obrazovanja u Kini – unapređenje kvaliteta svršenih studenata – nov nastavni plan i sadržaj, kao i učenje prema potrebama preduzeća. Svršeni studenti moraju da poseduju veštine i sposobnosti koje su potrebne u poslovnom životu.

U Kini se menja ceo prosvetni sistem – od akademski orijentisanog na sistem orijentisan na veštine i sposobnosti – na osnovu potreba u industriji. To podrazumeva da nastavnici moraju da imaju i akademske i industrijske kvalifikacije. Kineska vlada koristi iskustvo finskog obrazovanja na UPN koje je počelo u HAMK-ovom kampusu Valkeakoski pre 25 godina – januara 1992. god. HAMK je jedini univerzitet u Finskoj koji je dobio SAFEA (Državna uprava za poslove spoljnih stručnjaka) uverenje od Ministarstva prosvete u Kini.

Misija HAMK-a je da obezbedi visoko strukovno obrazovanje usmereno na to da podrži stručno usavršavanje studenata, zadovolji uslove u svetu rada i da sprovede naučno istraživački rad koji je važan za region. HAMK je kod kuće dobio nagradu za delotvornost u regionu. HAMK prati načela učenja na osnovu projekta. Svaki kurs i modul obuhvata projekte sa kompanijama. Studenti sprovode nekoliko anketa i osmišljavaju slučajeve za kompanije – radeći kao asistenti. Svaki student ima petomesečno stažiranje u kompaniji i piše završnu tezu za kompaniju.

Kada studenti počinju svoje studije, moraju da pronađu kompaniju sa kojom će sarađivati u toku studija i za koju će raditi na svojim studijskim projektima. To povećava poslovnu orijentaciju studenata i obrazovanje, a kompanijama daje priliku da se uključe u obrazovanje budućih stručnjaka. cSchool je studijski model u kom studenti studiraju u celosti prema projektima kompanije (6-8 sedmica).

Jedan od prostora za učenje je Amazing Business TrainTM, čiji je cilj da obezbedi veoma konkretno i intenzivno iskustvo učenja u oblasti preduzetništva. Studenti tragaju za novim poslovnim idejama i razvijaju ih, ili osmišljavaju izazove poslovnog života, oblikuju ih u poslovne radnje i stvaraju nove mreže za realizaciju tih ideja.

Najbolje prakse HAMK-a – Projekat ulaska na tržište, obuka na radnom mestu, podučavanje kulturi, mentorstvo, Model Canvas, cSchool i Amazing Business TrainTM – mogle bi da se primene na Kosovu kako bi se popravile šanse studenata za zapošljavanje i povećala saradnja sa kompanijama. Ministarstvo obrazovanja na Kosovu moglo bi da pošalje studente i nastavnike u Finsku da prostudiraju uspešni finski model obrazovanja. Nakon studiranja i perioda učenja u Finskoj, nastavnici bi pažnju preusmerili sa ishodišta nastave na ishodišta učenja kod studenata.

Učenje je zabavno. Manje teorije – više učenja. Praksa vas čini savršenim.