Avgust 9, 2019 | Petak

Inspirativni razgovor sa Zumrom Kabaši

Evropski dom u Severnoj Mitrovici organizovao je inspirativni razgovor sa Zumrom Kabaši, čija inspirativna životna priča obuhvata 17 godina košarkaške karijere.

U razgovoru je bilo reči o njenom iskustvu i uspesima u svojstvu ranije košarkašice iz jugoslovenskog perioda i o tome u kakvoj su vezi sa postojećom situacijom.

Pošto je ona deo neke druge ere u kojoj pripadnost jednoj ili drugoj nacionalnosti nije bila bitna, Zumra je rekla da je njen sadašnji cilj da utiče na omladinu “da jedni prema drugima ne gaje nacionalizam i mržnju”.