Decembar 13, 2019 | Petak

Inspirativni razgovor EU sa Ivanom Đurićem

Evropski dom u Severnoj Mitrovici organizovao je inspirativni razgovor sa Ivanom Đurićem iz Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji, kojim je obeležio Dan ljudskih prava. 

Inicijativa mladih za ljudska prava, osnovana 2003. godine, promoviše pomirenje kroz izgradnju veza između mladih na celom Balkanu iz različitih etničkih grupa, regija i zemalja. Radeći zajedno na ljudskim pravima oni imaju za cilj da uspostave veze koje mogu da spreče ponovnu pojavu etničkih sukoba u regionu. IMLJP je jedan od dobitnika Nagrade za ljudska prava Vaclav Havel, kojom se odaje počast izuzetnom delu u odbrani ljudskih prava a dodeljuje je Parlamentarna skupština Saveta Evrope.

Ta nagrada je uspostavila IMLJP za lidera u procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu.

U fokusu razgovora bili su važnost koju Nagrada za ljudska prava Vaclav Havel ima za širu javnost, zatim predrasude i stereotipi kao i moć mladih da ih promene, budućnost ljudskih prava i, ono što je najvažnije, proces pomirenja u ovom regionu.