Decembar 27, 2023 | Sreda

„Ako stvaramo, ujedinjujemo se i krećemo, privilegovani smo da potvrdimo da živimo“

Profil Eljiente Culjaj (Elienta Culaj)

Eljienta Culjaj je treća generacija Mladih evropskih ambasadora i studentkinja grafičkog dizajna na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini. Svoj volonterski rad započela je još 2018. godine i od tada je pokrenula i učestvovala u inicijativama koje su bile od uticaja na zajednicu. Profil u nastavku nudi uvid u njen volonterski rad u svom rodnom gradu Klini, ali i na Kosovu u celini.

Eljienta Culjaj je treća generacija Mladih evropskih ambasadora i studentkinja grafičkog dizajna na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini. Pored njene ljubavi prema grafičkom dizajnu, volontiranje i aktivizam su joj oduvek bile dve stvari koje su joj donosile radost i entuzijazam. Njeno volontersko putovanje započela je još 2018. godine u svom rodnom gradu kada je izabrana za vođu omladinske grupe Omladinskog saveta u Klini koja funkcioniše u okviru Omladinskog centra „Ardhmëria“ [Budućnost]. Omladinski savet Kline se 2019. godine pridružio mreži ‘’People to People’’ i ovo je bila odlična prilika za Eljientu da predstavi rad svog omladinskog centra pred članovima mreže u Plovdivu, Bugarska. „Omladinski savet Kline je aktivna grupa koja me je povezivala sa ljudima, drugim volonterima iz „Peace Corps“ i meštanima“, kaže Eljienta.

Aktivnosti organizovane u okviru Omladinskog saveta Kline u njenom rodnom gradu poslužile su kao katalizator za Eljientin potencijal u aktivizmu i volonterizmu. Tokom godina, odradila je preko 320 sati volonterskog i društveno korisnog rada! Kroz Omladinski savet Kline otvorile su se mogućnosti da Eljienta bude deo dva programa Erasmus+ i Evropskog korpusa solidarnosti: The Shake Your Sound programa koji se održava u Kataniji, na Siciliji, i Building a Permaculture Trail (Izgradnja permakulturne staze) u Štajerbergu, Nemačka.

Eljienta je kroz ova dva programa obogatila svoje znanje o drugim kulturama. Shake your Sound je bio program razmene mladih koji je finansirao Erasmus + i okupio je 40 učesnika na radionicama, kulturnim posetama i večerima međukulturalne razmene sa ciljem da ujedini ljude kroz muziku. „Naučila sam mnogo o drugim kulturama, upoznala nove ljude, otkrila razlike u svakoj kulturi, i imala sam priliku da otkrijem više o jeziku i opštini Katanija na Siciliji“, kaže Eljienta na pitanje o uticaju ovog programa.

S druge strane, kao deo Building a Permaculture Trail, Eljienta je zajedno sa volonterima iz drugih Erasmus+ zemalja počela da sadi i radi na Stazi permakulture.

Pored toga, nastavila je da pohađa obuke i radionice na različite teme u organizaciji renomiranih lokalnih i regionalnih organizacija civilnog društva kao što su I2Space, LENS space, RYCO< USAID i TruAktiv. Na jedno od karavanskih putovanja koje je organizovao RYCO upoznala se sa kolegama Mladih evropskih ambasadora, pa je tako dobila inspiraciju da se prijavi za Mladog evropskog ambasadora. Prema rečima Eljiante, kao Mladi evropski ambasador proširila je svoja poznanstva učešćem na mnogim onlajn kampanjama, radionicama, festivalima i konferencijama koje sprovodi Evropska unija, doprinoseći različitim ključnim interesima kao što su umetnost i kultura, ljudska prava i EU integracije. „Kroz Mrežu mladih evropskih ambasadora otkrila sam nove kapacitete koje imam. Velika mi je čast da budem Mladi evropski ambasador, kao i da ostanem povezana sa Zapadnim Balkanom, promovišem svoju zemlju i nastavim da se borim za ljudska prava“, kaže Eljienta.

 „Nije dovoljno samo postojanje. Moramo stvarati, ujediniti se i kretati da bismo potvrdili da živimo.“, je njena vodeća mantra na volonterskim putovanjima i poduhvatima.