Mart 23, 2020 | Ponedeljak

Evropska kuća na Kosovu ima svoju Facebook stranicu

Evropska kuća na Kosovu od marta 2020. god. ima svoju Facebook stranicu, uvek u skladu sa vrednostima i načelima Evropske unije.

Naša Facebook stranica će poslužiti kao odličan izvor informisanja o našim događajima, publikacijama, zajedničkom prostoru, kao i o delokrugu rada Evropske unije.

Prostorije Evropske kuće, koje se nalaze u centru Prištine i Severnoj Mitrovici, prostori su u koje građani mogu da dođu, razgovaraju i traže informacije o Evropskoj uniji.

Aktivnosti Evropske kuće:
– Organizacija događaja
– Pitanja posetilaca
– Raspodela publikacija/brošura
– Biblioteka
– Internet ugao

Ljubazno vas pozivamo da lajkujete našu stranicu i pratite nas da biste se informisali o našim aktivnostima i obimu rada.