Mart 25, 2014 | Utorak

EU promoviše naučno razmišljanje u društvu

„Živimo u društvu koju velikoj meri zavisi od nauke i tehnologije, u kojem retko ko zna nešto o nauci i tehnologiji“, izjavio je poznati astrofizičar i naučnik Karl Sagan. Ovaj citat se na ironičan način odnosi na modernu realnost dok čovečanstvo koristi naučne i tehnološke proizvode ali i dalje malo zna o naučnim dostignućima i njihovom uticaju na naš svakodnevni život. Školska deca i odrasli još uvek nemaju solidno znanje o nauci i tehnologiji van standardnog okvira podataka dobijenih preko nastavnog plana i programa i drugih sredstava informisanja.

Nedavne studije sprovedene u evropskim zemljama pokazuju da naučno obrazovanje u školama ne pruža podstrek budućim naučnicima. Jedan od izazova sa kojima se EU suočava ovih dana jeste ponovno razmatranje naučnog obrazovanja, i načina na koji EU može da se prilagodi modernom svetu kako bi zadovoljilo potrebe svih učenika naročito onih koji su naklonjeni naučno-istraživačkom radu.

Evropska komisija je nedavno sprovela anketu sa građanima EU gde se 77 procenata građana saglasilo da društva u velikoj meri zavise od nauke i tehnologije. Većina ispitanika širom EU, međutim, navodi da građanima nedostaju informacije o razvoju u ovoj oblasti. Rezultati ankete su pokazali da Evropljani podržavaju ulogu nauke i tehnologije u društvu, dok očekuju odgovornost i marljivost od naučnika i političara u pogledu ovih pitanja.

Komesarka EU za istraživanje, inovativnost i nauku Maire Geogegan-Kvin nedavno je naglasila da je hitno potrebno otvaranje dijaloga o nauci sa građanima. U svojim propratnim aktivnostima Evropska komisija je rekla da će pokrenuti pan-evropsku istraživačku radnu grupu sa građanima i akterima u okviru programa Nauka u društvu.

EU u okviru svojeg novog programa Horizont 2020 ima još veće ambicije za period 2014-2020. – Horizont 2020 je najveći istraživačko-inovativni program EU sa skoro 80 milijardi evra dostupnih za 7 godina – pored privatnih investicija koje će ovaj program privući. On obećava više prodora, otkrića i izuma iznošenjem velikih ideja iz laboratorije na tržište.

Sedmi okvirni program EU za istraživanje (FP7) pored toga čini Evropu destinaciju za istraživače svetske klase. Evropski istraživački savet će uložiti više od 1,7 milijarde evra za najbolje istraživače i dodatnih 963 miliona evra kojima će podržati mobilnost preko „Akcija Marije Kari“  (http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm).