Novembar 2, 2023 | Cetvrtak

EU dodeljuje priznanja za najbolje istraživačko novinarstvo za 2023. godinu

Prošlog meseca, Evropska unija je istakla važnost neustrašivog novinarstva proglasivši dobitnike svoje Nagrade za istraživačko novinarstvo za 2023.

Željenu prvu nagradu odneo je Krešnik Gaši (Kreshnik Gashi), glavni urednik KALLKSO.com, proizvoda BIRN Kosovo i Internews Kosova. Gašijeva istraga, pod nazivom “Kupovina glavnog tužioca”, bacila je snažno svetlo na zamršenu mrežu korupcije, povezujući uticajne biznismene, političare i ličnosti unutar kosovskog pravosudnog sistema.

U ovoj temeljnoj dvogodišnjoj istrazi, koju je pokrenuo BIRN, koja je kulminirala u novembru 2022. godine, navodi se da je prikriveni tok od 150.000 evra trebalo da se manipuliše presudama na kosovskim sudovima. Učvršćujući ozbiljnost ovih nalaza, svi snimci u vezi sa istragom su dobijeni na javnim mestima, naglašavajući njihov javni značaj

Drugu nagradu odnela je Dafina Halili iz Kosova 2.0. Njena istraga „Škole duhovi, geto škole i segregacija školskih smena” bavi se alarmantnom segregacijom romske i aškalijske dece u okviru obrazovnog sistema Kosova. Izveštaj naglašava diskriminatorne prakse na različitim lokacijama, posebno u školama koje vodi Srbija. Posebno, škola u Severnoj Mitrovici odvaja romsku decu u odvojenu smenu od srpskih učenika i drugih zajednica.

Treću nagradu dobila je Saranda Ramaj iz „Koha Ditore“ za njenu opširnu seriju pod nazivom “Abuzimet me Fondin për Trajtim Jashtë Vendi” (Zloupotrebe Fonda za lečenje u inostranstvu). Sarandina istraga ukazala je na zloupotrebu miliona evra dodeljenih za kritično bolesne pacijente. U ovoj seriji od 16 delova, ona je pomno ispitala sektor javnog zdravlja, otkrivajući neprovereno delovanje Programa za lečenje izvan javnih ustanova. Njeni nalazi su otkrili neredovne isplate, naduvane fakture i postavili pitanja da li su pacijenti zaista dobili usluge koje je država platila.

Priznanje ovim novinarima od strane EU nije samo priznanje za njihov izuzetan rad, već i potvrda kritično važne uloge istraživačkog novinarstva u pozivanju vlasti na odgovornost i zagovaranju transparentnosti.