Novembar 14, 2013 | Cetvrtak

Izazovi za životnu sredinu – vreme za delovanje! – Luan Shllaku

Na Kosovu postoji mnogo izazova za životnu sredinu. Postoji mnogo adresa na koje možete usmeriti vašu zabrinutost o kvalitetu sredine u kojoj živimo. I da, zabrinuti smo jer nismo izgradili efikasnu administraciju za poboljšanje kvaliteta vazduha koji udišemo, vode koju pijemo i zemlje koja nas hrani.

Štaviše, ne vidimo da su vlade ili bilo koja druga relevantna institucija proglasile životnu sredinu prioritetom za buduće delovanje, niti se primećuje da postoji zabrinutost o parametrima životne sredine, koja se neprekidno pogoršava. Takođe su alarmantni i podaci koje nam iznose prestižne međunarodne studije, u kojima stoji da je cena lošijeg ambijenta 300 miliona evra godišnje. Građani plaćaju ovu cenu ne samo kroz poreze, nego i oslabljenim zdravljem, poljoprivreda daje manje prinose, privreda i mnogobrojna društvena imovina se postepeno uništava.

Šta učiniti? Bilo bi dobro da što je pre moguće sastavimo državni Plan za zaštitu životne sredine i da ovaj plan postavimo visoko na listi razvojnih prioriteta zemlje. Ovom planu se trebaju priključiti svi društveni slojevi: opštine, preduzeća, civilno društvo, akademije i univerziteti, mediji, sindikati i drugi. Svi trebaju sastaviti sopstveni akcioni plan. Proglasimo sledećih 4-5 godina godinama izgradnje zdrave životne sredine. Neka nam ovaj plan bude cilj i državni prioritet, i pokušajmo da učinimo da se svaki građanin oseća da je plan i njegov plan. Takođe, ovaj državni plan treba biti zajednički dokument svih ministarstava, posebno onih koja imaju direktan uticaj na kvalitet životne sredine. Životnu sredinu na Kosovu ne treba da štiti samo resorno ministarstvo, nego sva ministarstva, koja u svojim razvojnim planovima moraju imati čvrsto izraženu komponentu životne sredine.

Ukoliko administracija na odgovarajući način pokrene ovu kampanju i bude znala da je promoviše, ubeđen sam da će svi postati deo iste. Zar nismo do sada, uvek kada smo se suočavali sa kritičnim situacijama, pokazali da znamo da se mobilizujemo i preokrenemo situaciju na dobro. Zar nije danas kritična situacija za životnu sredinu? I treba nam samo malo da preusmerimo lavinu i nakon toga će sve biti kako treba. Bolje je da je mi usmerimo kuda želimo nego da se ona sudari sa nama!