Novembar 5, 2020 | Cetvrtak

Emrush Ujkani: „Mini Maršalov“ plan za razvoj zapadnog Balkana

Baš kao što je u maju ove godine na samitu u Zagrebu objavljeno da Evropska unija planira da pripremi mnogo detaljniju platformu za investiranje u regionu zapadnog Balkana, to je ponovo potvrđeno u oktobru ove godine. Takav plan dolazi u vrlo kritičnom trenutku za zemlje zapadnog Balkana, posebno sa posledicama koje ostavlja pandemija COVID-19.

Vrednost od negde oko 9 milijardi evra planiranih za period 2020-2021 u okviru IPA 3, zapravo kao  svoj glavni fokus predviđa ekonomski razvoj ovih zemalja kroz različite investicije. Evropska unija ga je čak nazvala „Ekonomski i investicioni plan Evropske unije za zapadni Balkan“.

Ono što pristup EU u ovom slučaju čini još zanimljivijim i konkretnijim je mogućnost da će zemlje zapadnog Balkana imati priliku da imaju koristi od posebnog takozvanog prozora: „Garancijski instrument za zapadni Balkan“.

Sve ovo će imati za prioritet bolju međusobnu povezanost ekonomija zemalja regiona u prvom redu, a zatim i sa zemljama Evropske unije.

Imajući u obzir ove činjenice, onda se može argumentovati imenovanje takve strategije kao jedne vrste mini Maršalovog plana. Ali poređenje može biti ubedljivije ako su zemlje zapadnog Balkana korektnije sa sobom, građanima, ali i sa Evropskom unijom, ako se takva investicija pretvori u konkretne rezultate koji ove zemlje čine prosperitetnijim sa stabilnom ekonomijom koja je i politički održiva.

Poslednji je trenutak da zemlje zapadnog Balkana integraciju u EU tretiraju kao glavni prioritet, jer pre ili kasnije takav proces ostaje bez neke druge alternative. Stoga, delujmo sada da sutra ne bude prekasno.

 

Emrush Ujkani,

Izvršni direktor – Savet za evropske investitore