Januar 30, 2022 | Nedelja

Eljiona Ćerimi – aktivistkinja koja ima za cilj da osnaži mlade ljude

Eljiona Ćerimi iz Vitine, diplomirala je na političkim naukama i obožava politiku i društvene nauke. Nedavno Eljiona je izabrana za jednog od deset članova druge generacije Mladih evropskih ambasadora. Kao Mladi evropski ambasador, pored oblasti kao što su zaštita životne sredine, osnaživanje mladih, feminizam i druge, Eljiona ima za cilj da služi i u oblasti diplomatije, koristeći je kao instrument za osnaživanje mladih u budućnosti.

Njene priče o društvenom aktivizmu, borbi protiv nejednakosti i drugim temama od javnog interesa počinju od malih nogu. Eljiona je, još kao 14-godišnjakinja, počela da se bavi raznim aktivnostima u cilju zaštite životne sredine, kao što je aktivnost čišćenje njene škola koju je sama  pokrenula i organizovala.

Ali zaštita životne sredine nije jedina tema kojom se Eljiona bavi na različite načine. Ona je takođe feministkinja i stalno zagovara i veruje u jednaka rodna prava.

Eljiona takođe nastavlja da bude aktivna u raznim aktivnostima, omladinskim forumima, obukama, konferencijama, volonterskim programima i dr. Trenutno je članica nekoliko organizacija, ali je aktivnija u organizaciji Up To Youth koju podržava USAID, gde kroz ovu organizaciju sprovodi različite aktivnosti usmerene na osnaživanje mladih i integrisanje ranjivih grupa u društvo.

Eljiona završava svoju priču ohrabrujući mlade ljude da budu što aktivniji, da izazovu sebe i svoje veštine, jer kako ona kaže, bez pokušaja i izazova ne postoji drugi način da se postigne uspeh.

Za više informacija o mladim evropskim ambasadorima kliknite ovde