Juli 24, 2018 | Utorak

Kvalitetno Obrazovanje je…

Prva kampanja EU o pomoći koju EU daje Kosovu trajala je šest nedelja, sa različitim obrazovnim i kulturnim događanjima po celom Kosovu.

U svom govoru na zatvaranju kampanje, ambasadorka Natalija Apostolova je još jednom istakla važnost kvalitetnog obrazovanja.

„Svaki dan koji nije posvećen rešavanju potreba za kvalitetom je zločin prema mladih generacijama i Evropska unija to neće dopustiti. Poznata je činjenica da je na Kosovu dugo bilo zabranjeno obrazovanje na albanskom jeziku, ali je vreme da mlade generacije budu na istom nivou kao njihovi parnjaci u drugim evropskim društvima. Upravo je to razlog iz kojeg je EU obrazovanje učinila prioritetnom oblasti rada na Kosovu“ rekla je Apostolova.

Svečano zatvaranje Kampanje o kvalitetnom obrazovanju održano je u Resursnom centru – Perparimi.